Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp

Uttalande från S-kvinnors förbundsmöte 2015-08-23

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. Så lyder beskrivningen av S-kvinnor som förbund – en klassmedveten feminism är en oerhört viktig utgångspunkt för vår kamp.

Under S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn i helgen utvecklar vi S-kvinnors stadgar, för att på ett tydligare sätt markera vårt orubbliga engagemang för alla människors lika värde.

Vår kamp är inte bara feministiskt utan också antirasistisk. Fred, frihet och demokrati förutsätter att allas mänskliga rättigheter respekteras. För att än tydligare visa att detta alltid är en viktig del av vår kamp har S-kvinnors förbundsmöte beslutat att detta också tydligt ska framgå av S-kvinnors stadgar och i beskrivningen av oss som organisation.

Detta är viktigt av flera skäl. Rasismen, fascismen och nazismen har fått fäste i vårt samhälle och i hela Europa. I Sverige har vi idag ett rasistiskt parti i vår riksdag. Även vi S-kvinnor har upplevt det direkta hot som rasistiska och odemokratiska krafter utgör i vårt samhälle. Den intolerans och de kränkningar av mänskliga rättigheter som vi ser manifesteras på så många olika sätt i dagens samhälle måste motarbetas med kraft!

Vi vill med detta beslut tydligt markera att den antirasistiska kampen har samma dignitet som klasskamp och kvinnokamp och att detta ska genomsyra hela vår verksamhet.

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och samhälle samt att synliggöra och arbeta för att undanröja de makt- och diskrimineringsstrukturer som begränsar kvinnors liv.

En feministisk värld är möjlig, men det kräver modig och handlingskraftig politik.

Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde är vägen till ett fritt, demokratiskt samhälle.

facebook Twitter Email