Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kraftigt ökade inkomstskillnaderna mellan könen

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ligger idag på 14 procent, en marginell minskning sedan 2006. Samtidigt visar ny statistik från Riksdagens utredningstjänst att skillnaderna i inkomst har ökat kraftigt. 

År 2006 tjänade kvinnor i genomsnitt 44 600 kronor mindre än män. Efter att det femte jobbskatteavdraget har genomförts kommer kvinnor i snitt att tjäna 63 900 kronor/år mindre än män. Det innebär en ökning av inkomstgapet med 43 procent under Alliansens åtta år vid makten. Bland heltidsarbetande ökar klyftan ännu mer, med hela 62 procent.

– Denna utveckling är oacceptabel, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. En skattepolitik som ensidigt gynnar män hotar kvinnornas ekonomiska självständighet. S-kvinnor kräver en rättvis skattepolitik. För att på allvar komma åt löneskillnaderna vill vi även se en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet genom en tredelad föräldraförsäkring. Vi kräver också årliga lönekartläggningar och en uppvärdering av alltför lågt värderade kvinnojobb.

En jämställd värld är möjlig!

facebook Twitter Email