Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kunskap genom hela livet

Idag presenteras regeringens satsningar på skola och utbildning, inför den kommande höstbudgeten, som presenteras i sin helhet 21 september.

S-kvinnor välkomnar flera viktiga förslag som kommer att vara viktiga steg framåt för att bygga en jämställd och jämlik skola, där alla ge samma frihet att forma sina liv.

En jämlik skola
Regeringen vill öka jämlikheten, bl.a. genom mer undervisningstid och särskilda satsningar för att höja resultaten i skolor som har låga studieresultat och tuffa förutsättningar. Fritidshem och skolbibliotek ska få mer personal, kommunerna ska få ökad ersättning för asylsökande barns skolgång, utemiljöerna på förskolor, skolor och fritidshem ska förbättras.

Vi måste investera i en likvärdig skola, inte minst genom mer personal. Alla barn måste få samma möjligheter att bygga sin framtid, oavsett var de bor. Pojkars vikande skolresultat måste uppmärksammas och i satsningar på elevhälsan vill S-kvinnor särskilt lyfta vikten av att fånga upp unga tjejers alarmerande ohälsa tidigt, säger Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Ett attraktivt läraryrke
Regeringen föreslår höjda lärarlöner, fler vägar in i läraryrket, förbättra möjligheten att göra fler lärare behöriga, och satsningar på bl.a. Läslyft och Matematiklyft. Lärarnas arbetsvillkor och barnens utbildning måste säkras.

S-kvinnor vill också se ett tydligare arbete för jämställdhet, att genusmedvetenhet präglar hela skolans verksamhet. Det blir bara möjligt när lärarna ges mer tid att vara just lärande och kan ta tillvara på varje barns unika behov. Ökad lärartid och kvalitetstid behövs för att kunna förebygga våld och trakasserier i skolan, och ge alla pojkar och flickor likvärdiga livschanser, säger Carina Ohlsson.

Tidiga insatser
Regeringens lågstadielöfte innebär ökade satsningar på förskolan, stärkt specialpedagogik, fler lärare i lågstadiet, och att elever med särskilda behov får det så fort som möjligt.

Det är ett välkommet och viktigt tillskott. S-kvinnor har länge drivit krav på investeringar i fler lärare och speciallärare samt mindre klasser, särskilt för de lägre åldrarna. Likaså att barns särskilda behov tillvaratas bättre. Alla barn har rätt till en bra skola och barnens behov är det som ska styra resursfördelningen!

Utbildning för jobb och vidare studier
Regeringen satsar på gymnasiets yrkesutbildningar, med fler behöriga yrkeslärare, starkare koppling mellan skolan och arbetsliv, mer praktik och handledare för lärlingsutbildning. Rätten till Komvux på gymnasienivå, så att alla vuxna får rätt till utbildning som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Det blir den största reformen av vuxenutbildningar de senaste 10 åren och beräknas träda i kraft 2017.

S-kvinnor har länge drivit kravet på att satsa mer på vuxenutbildning. Det är jätteviktigt i kvinnodominerade yrken som vård skola och omsorg, som är i stort behov av kompetensutveckling. Det är också viktigt att kvinnor som varit borta från arbetsmarknaden under långa perioder nu får möjligheten till nya karriärval och till självförsörjande. Vi måste också ta särskild hänsyn tas till nyanlända kvinnors särskilda behov och villkor, säger Carina Ohlsson. 

facebook Twitter Email