Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnor blir inte tryggare med de högerkonservativa

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är både en kriminalpolitisk prioritering och ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Mot oss står ett högerkonservativt block som kommer att backa bandet om de får chansen. Det håller inte att ena dagen låta hård mot våldet, för att nästa dag föra en politik som gör kvinnor mer beroende av sina män, skriver Annika Strandhäll, Lena Rådström Baastad och S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson (S).

Publicerad i Expressen 27 april 2021.

Den senaste tiden har flera mord på kvinnor skett under kort tid. På kort tid har också de högerkonservativa partierna börjat uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, ett samhällsproblem vi socialdemokrater prioriterat under lång tid.

Redan på 1960-talet kriminaliserade vi som första land i världen våldtäkt inom äktenskapet. På 1990-talet införde vi brottet grov kvinnofridskränkning och ett utvidgat våldtäktsbrott. Samtidigt kriminaliserade vi sexköp. De senaste åren har vi drivit igenom samtyckeslagen, kriminaliserat barnäktenskap och föreslagit ett barnfridsbrott där pappas våld mot mamma blir ett brott också mot barnet. Det här är socialdemokratiska reformer som lett till fram till världens mest omfattande och skarpa lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor. Samtidigt har vi mångdubblat stödet till kvinnojourerna och genomfört en historisk utbyggnad av Polisen.

Lika viktigt har det varit att med socialdemokratisk jämställdhetspolitik öka kvinnors självständighet och trygghet. Att kunna försörja sig och sina barn, att det finns bostäder till ett rimligt pris och att vi har en stark gemensam välfärd är förutsättningar för att kunna lämna en våldsam man. Ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor, tillsammans med samhällets insatser mot våld, är också en faktor Brottsförebyggande rådet tar upp som en trolig anledning till att det dödliga våldet mot kvinnor minskat successivt sedan 1970-talet. De senaste 20 åren har dessa mord minskat med närmare 20 procent. Det går framåt, men det går alldeles för långsamt. Fler åtgärder behövs.

Mäns våld mot kvinnor är synnerligen grov brottslighet, som alldeles för ofta omskrivs som något annat. Det finns många exempel på hur våldet förminskas, förövaren ursäktas och brottsoffret skuldbeläggs. Våldet skapar oro och otrygghet hos tjejer och kvinnor i allmänhet, vilket står i vägen för ett deltagande i samhället på lika villkor. Därför är att stoppa mäns våld mot kvinnor både en kriminalpolitisk prioritering och ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Mot oss står ett högerkonservativt block som kommer att backa bandet om de får chansen. SD och KD bygger sin politik på att förstärka könsroller, är abortkritiska och vill försvaga kvinnors position på arbetsmarknaden genom att införa ett flerdubblat vårdnadsbidrag. Kristdemokraterna vill beväpna hotade kvinnor och därmed göra dem ansvariga för sin egen trygghet. Det är precis i linje med när Ebba Busch uppmanade kvinnor som har låg lön och låg pension att ”gör andra val, få andra resultat”. Också Moderaterna betonar att de val kvinnor gör är det största hindret för jämställdhet. Det är en politik som skuldbelägger kvinnor och friskriver sig ansvar.

Vi välkomnar en bred uppslutning för regeringens förslag om skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och utökade möjligheter att använda fotboja. Men det går inte att som de högerkonservativa partierna ena dagen låta hårda mot våldet för att nästa dag föra en politik som gör kvinnor mer beroende av sina män.

Det som förenar M, KD och SD är den kraftiga ambitionssänkning de vill göra på det jämställdhetspolitiska området där mäns våld mot kvinnor ingår. Partierna vill slakta jämställdhetspolitikens mål om att nå resultat och enbart ta sikte på lika möjligheter. Det handlar om en radikal omstöpning där man tycker det räcker med lika startläge men struntar i själva loppet och målgången. Att jobba mot ett mål om lika fördelning av makt och resurser anses av M, KD och SD vara sifferinriktat och elitistiskt. Det går att läsa i idéprogram, principprogram och intervjuer.

Som att tjejen som gått byggprogrammet borde nöja sig med 75 000 kronor mindre om året än killarna hon pluggade med. Som att unga tjejer borde nöja sig med att inte kunna röra sig fritt på samma villkor som unga killar. Som att kvinnor borde nöja sig med mindre än att mäns våld mot kvinnor prioriteras exakt lika högt som gängkriminaliteten. Den högerkonservativa jämställdhetspolitiken saknar allt av den kraft, riktning och ambitionsnivå som skapat resultat i Sverige. Den vill inte framåt.

För 100 år sedan drev vi socialdemokrater tillsammans med liberaler igenom kvinnlig rösträtt. Det var starten på hundra år där vi reform för reform byggt ett mer jämställt samhälle. Vi har gjort det med ett starkt kvinnoförbund i ryggen och trots motstånd högerifrån. Det visar vår uthållighet och beslutsamhet. Vi fortsätter framåt tills vi nått verklig jämställdhet och trygghet för kvinnor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Lena Rådström Baastad (S)
Partisekreterare

Annika Strandhäll (S)
Jämställdhetspolitisk talesperson

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email