Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnor och barn under hot måste få julfrid

Vår uppmaning till kommunerna är att eftersom bostadsbristen är skriande behöver man säkerställa sociala kontrakt för att kvinnor ska kunna få bostad när de flyr för livet, skriver S-kvinnorna Carina Ohlsson, Marlene Segerson och Janette Olsson.

Publicerad i GT 11 december 2020.

S-kvinnor varnade tidigt för att isolering och ekonomisk press under pandemin kan innebära att mäns våld mot kvinnor ökar. Kvinnor och barn som lever i våldsamma miljöer blir ännu mer utsatta när samhället stänger ner.

Tyvärr hade vi rätt: Flera kvinnojourer och socialtjänster i Västsverige uppger att de ser ett ökat antal kvinnor som lever med en våldsam man som söker hjälp. Också polisen i vårt område uppger att de ser en ökning av antal ärenden. Nu har vi också en annorlunda jul i antågande. Jultiden som är en tid där kvinnor och barn som lever med våldsamma män är ännu mer utsatta.

Naturligtvis kräver vi S-kvinnor ett omedelbart stopp på mäns våld mot kvinnor, men vi är inte där ännu. Då gäller det att kvinnor snabbt får hjälp och stöd när det behövs.

I Västra Götalandsregionen har vi initierat att regionen behöver ta större ansvar för en ökad myndighetssamverkan och säkerställa en jämlik vård för våldsutsatta. Det behöver också ske en kartläggning för att vi ska kunna se var i regionen behoven är störst.

Vi har till exempelvis sett ett fungerande exempel på myndighetssamverkan i Utväg Skaraborg, där det erbjuds stöd, samtal, gruppverksamhet både för den som är utsatt för våld och den som utsätter. De har också en viktig verksamhet för inblandade barn och unga. De har också i uppdrag att utbilda myndigheter.

Utväg Skaraborg är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan 15 kommuner, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt Kriminalvården som genom samverkan förstärker arbetet mot våld i nära relation i Skaraborg. Vår förhoppning är att få se fler liknande nätverk i regionen.

Vår uppmaning till kommunerna är att eftersom bostadsbristen är skriande behöver man säkerställa sociala kontrakt för att kvinnor ska kunna få bostad när de flyr för livet.

S-kvinnor ser också att det i dag brister i säkerheten kring våldsutsatta kvinnor och många vittnar om att när kvinnor och barn behöver gömma sig möts man av många svårigheter. Vi menar också att för att förbättra kvinnors situation måste en nationell kartläggning ske om vilket stöd kvinnorna beviljas, hur vanligt det är att de röjs och varför, kvinnornas livsvillkor, vilka svårigheter de möter och om hur barnen påverkas.

Myndigheter måste rapportera till Datainspektionen om personuppgifter kommit i fel händer. Men i statistiken syns inte hur många incidenter som gäller personer med skyddad folkbokföring och varför.

Hur kvinnorna bemöts varierar stort. Bara varannan kommun har rutiner för att hantera personer med skyddad folkbokföring. Det är inte säkert för kvinnorna och barnen och det är inte heller rättssäkert. Det får aldrig vara ett geografiskt lotteri om man får rätt stöd i domstol och kommun beroende på om det finns rätt kompetens.

Inför julen uppmanar S-kvinnor att kommuner och polis måste ha beredskap. På lång sikt behöver skyddet för kvinnor och barn säkras.

Carina Ohlsson (S)
Förbundsordförande S-kvinnor och riksdagsledamot

Marlene Segerson (S)
Distriktsordförande S-kvinnor i Göteborg

Janette Olsson (S)
Ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse och regionråd i opposition Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email