Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnor står i frontlinjen mot coronaviruset

Coronapandemin visar att det är hög tid att världens länder tar sig an den 25 år gamla Bejingplattformen för jämställdhet. Det skriver UN Women tillsammans med företrädare för de fyra partierna S, Mp, L och C.

Publicerad i OmVärlden 6 maj 2020.

Coronapandemin visar det ojämställda samhället. Fattiga och trångbodda drabbas värre än andra.

En del påstår att viruset slår lika för alla och att vi gör det här gemensamt. Visserligen kan alla smittas, men med facit i hand ser vi hur sjukdomen och smittan tar sig betydligt mer dramatiska former för de mest utsatta.

Vi får också mycket dystra rapporter om hur kvinnors utsatthet ökar i pandemins spår. I hela världen bär kvinnor en stor del av ansvaret för att hålla ihop samhällen och familjer – i hemmet, vården, skolan och äldreomsorgen. Den bördan ökar betydligt i spåren av covid-19.

Yrken som är kvinnodominerade är sämre betalda än manligt dominerade yrken. Dessutom jobbar kvinnor i många länder ofta helt obetalt med vård och omsorg.

Vi välkomnar att Sveriges regering gör gemensam sak med FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, och pekar på att insatser för kvinnors och flickors villkor och rättigheter behöver stärkas.

De globala insatserna mot covid-19 behöver ha ett jämställdhetsperspektiv där världssamfundet, EU, regeringar och civilsamhälle måste agera för att hålla ihop våra samhällen i krisen. FN:s generalsekreterare visar i en gedigen rapport vikten av ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och behovet av att inkludera kvinnor i arbetet mot Covid-19.

Nu när det är 25 år sedan Bejingplattformen för jämställdhet antogs menar vi att det är hög tid att alla länder tar sig an den. Det går att göra på en mängd sätt som att:

1. Ge kvinnor samma rätt till beslutsfattande som män.

2. Lyssna på jämställdhetsorganisationer och civilsamhälle.

3. Stödja kvinnojourer och tjejjourer.

4. Ta nödvändiga beslut som utjämnar skillnaderna mellan män och kvinnor i kristider.

5. Värdesätt och ge rimliga löner för kvinnors arbete inom vård, omsorg och i övriga samhället.

Kvinnor står i frontlinjen för coronaviruset. De utgör 70 procent av anställda inom vård och sociala sektorer globalt. De tar huvudansvaret för hemarbetet, vilket inbegriper omsorg om smittade familjemedlemmar. Dessutom är en majoritet av världens äldre kvinnor.

Kvinnor har sämre privatekonomi än män och är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Det är också vanligare att kvinnor är ensamstående föräldrar än vad män är.

Den ekonomiska nedgången efter coronakrisen riskerar att slå hårdare mot kvinnor. Ekonomiska åtgärder mot krisens effekter behöver ta hänsyn till kvinnors situation.

Erfarenheten visar att våld i nära relationer ökar i kriser och katastrofer. Vi ser nu också hur våldet mot kvinnor och flickor ökar.

Kvinnor som lever med våldsamma och kontrollerande män utsätts för betydligt större fara nu, exempelvis på grund av olika karantänbestämmelser. Detta måste på alla sätt motverkas, förebyggas och stoppas.

Vi ser också hur flera länder inskränker eller prioriterar ner sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som mödravård, preventivmedel och säker abort i krisen. Det är helt oacceptabelt.

Så för att rädda liv måste jämställdheten prioriteras i dessa tider.

Monica Green, ordförande UN women Sverige

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Janine Alm Ericsson, jämställdhetspolitisk och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

facebook Twitter Email