Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnors ökade ohälsa måste tas på allvar

Det är politiska beslut som formar arbetsmiljön och den växande ohälsan måste därför ses som ett misslyckande för regeringen, skriver Tomas Eneroth och Carina Ohlsson.

Publicerad i Aktuellt i Politiken den 2  december 2013.

En förutsättning för vår välfärd är att alla som kan arbeta också gör det. Den som är sjuk måste få snabb rehabilitering tillbaka till arbete. Ända sedan 2003 har sjukskrivningarna sjunkit. Nu är trenden bruten, sjukskrivningarna ökar och är tillbaka på samma nivå som innan regeringen ändrade sjukförsäkringen. Det kan inte ses som något annat än ett misslyckande för en av regeringens mest omstridda reformer. De som fått betala priset är de tiotusentals människor som utförsäkrats ur sjukförsäkringen. Inte för att de blivit friska utan för att de uppnått en administrativ tidsgräns för hur länge regeringen tycker att man ska tillåtas vara sjuk.

Många av dem som utförsäkras ur sjukförsäkringen och flyttas över till Arbetsförmedlingen är i själva verket så sjuka att de kommer tillbaka till sjukförsäkringen. Detta trots att regeringen lovade att ingen som var svårt sjuk skulle utförsäkras. Människor blir inte friskare för att de flyttas runt mellan olika system. Istället behövs individuell bedömning, rehabilitering och annat stöd för att komma tillbaka till arbete.

När sjukskrivningarna nu ökar är det särskilt oroande att kvinnor är sjukskrivna i så mycket större utsträckning än män. De psykiska diagnoserna är dominerande och framför allt är det unga kvinnor som drabbas.

Det finns flera uppenbara orsaker till kvinnors högra sjukskrivningstal – kvinnors höga arbetsbelastning och lägre lön, sämre arbetsmiljö och anställningsvillkor, kombinerat med huvudansvaret för hem och familj. Människor går idag till jobbet varje dag, fast de är sjuka. För de vare sig vågar eller har råd att sjukskriva sig. Personer med korta vikariat är rädda att inte få förlängd anställning.

Politiska beslut formar den arbetsmiljö som idag skapar en växande ohälsa. Antalet arbetsmiljöinspektioner har minskat avsevärt och anslagen till Arbetsmiljöverket har under alliansregeringen minskat med 20 procent.

Orsakerna till att sjukskrivningarna ökar är flera. Det krävs därför insatser på många områden. Inte minst anser vi socialdemokrater att heltid måste vara en rättighet för alla, även kvinnor. Föräldrarna måste ha rätt till barnomsorg oavsett vilka tider de måste jobba. Alla måste ha rätt till drägliga arbetsvillkor. Den som är sjuk måste få rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Den neddragning på anslagen till företagshälsovården som regeringen nu gör, är obegriplig. När sjukskrivningarna ökar krävs mer förebyggande arbete och rehabilitering, inte mindre. Det måste också finnas jobb att komma tillbaka till. Att skapa en fungerande arbetsmarknad handlar inte om att utförsäkra de sjuka, utan om att skapa realistiska förutsättningar för en hälsosam arbetsmarknad.

Regeringen måste ta kvinnors ökade ohälsa på allvar.

Tomas Eneroth (S)
Vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Carina Ohlsson (S)
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email