Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvinnors kroppar ska inte vara handelsvaror

Att anklaga Socialdemokraterna för homofobi är en anmärkningsvärt grov anklagelse. Liberalernas och Moderaternas tonläge i frågan om surrogatmoderskap är olyckligt men förväntat.

Publicerad i Expressen 7 februari 2023.

REPLIK. Frågan om surrogatmoderskap är en komplex fråga där olika intressen och värden behöver beaktas. Något som är självklart för oss socialdemokrater är att barns rättigheter, kvinnors rätt till sin egen kropp och mänskliga rättigheter är överordnat barnlösas vilja till ett barn.

Det höga tonläget från liberaler och moderater mot Socialdemokraterna i frågan om surrogatmoderskap är olyckligt men förväntat. Framtoningen från dessa två partier i debatten går i linje med den polariserade ådra som tycks pumpa på högvarv i svensk borgerlighet.

Låt oss klargöra några saker först. I Sverige råder det konsensus om att människokroppsdelar inte får profiteras på, detta tycker vi socialdemokrater även innefattar kvinnor. Det kommersiella surrogatmoderskapet ska motverkas och kvinnors utsatthet i andra länder ser vi socialdemokrater som en global angelägenhet.

Lämnas åt sitt öde

Surrogatkliniker har ett intresse att övervaka surrogatmammans hälsa under graviditeten. Komplikationerna som kan uppstå efter graviditeten kollas oftast inte upp och adoptivföräldrarna har betalat bort sitt ansvar och kvinnor lämnas åt sitt öde.

Det är en extrem situation som till största del drabbar kvinnor i fattiga länder som ser inget annat val än att sälja sina kroppar. Sådana kliniker ska inte få marknadsföra sina tjänster i Sverige, det är vi tydliga med.

Vi arbetade stenhårt med den feministiska utrikes- och handelspolitiken i strävan mot en jämställd värld där kvinnors kroppar inte ska ses som en handelsvara. En politik som liberaler och moderater helt och hållet har övergett.

Vidare efterfrågar debattörerna en utredning om surrogatmoderskap, en fråga som redan utretts. I utredningen slogs det fast att risken för påtryckningar på kvinnor är för stor och en graviditet är ett oerhört åtagande som kan innebära långtgående konsekvenser på kvinnans kropp.

I Sverige är det kvinnan som bär barnet som blir barnets rättsliga mor. Kvinnan kan också välja att göra abort eller att inte ge ifrån sig barnet när det är fött.

Alternativet är att det upprättas någon form av avtal mellan kvinnan och paret som då skulle innebära att kvinnan säger ifrån sig självbestämmandet och blir då en handelsvara som bara ska bära och inte känna. Det är ingen framtid vi socialdemokrater vill se.

Anmärkningsvärd anklagelse

Att vara ofrivilligt barnlös är tragiskt och känslan att vilja ha ett barn och inte kunna få ett själv känns maktlöst. Därför genomförde vi socialdemokrater en lagändring redan 2001 om att även ett homosexuellt par ska ges möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

Att anklaga Socialdemokraterna för homofobi är en anmärkningsvärt grov anklagelse. Vi har gång på annan lagt fram förslag för att förbättra livssituationen för hbtq+ personer och underlätta för stjärnfamiljer. Ett sådant exempel var den socialdemokratiska regeringens strävan att underlätta föräldraförsäkringen för stjärnfamiljer, något som även slogs fast i regeringsförklaringen 2014.

För liberaler och moderater verkar det krävas att någon ska göra avkall på sina rättigheter för att någon annans ska tillgodoses. Mäns ”rätt” till ett barn går alltså före kvinnors rätt till självbestämmande.

Vi tror på en värld där barn och kvinnors rättigheter stärks, på bred front, där hbtq+ personer kan leva fria och med möjligheten att skapa familj. Liberaler och moderater kanske snarare borde oroa sig för sitt samarbetsparti Sverigedemokraternas syn på dessa frågor än att komma med anklagelser mot oss socialdemokrater.

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Riksdagsledamot

Annika Strandhäll (S)
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email