Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Inga vapen ska exporteras till länder som kränker mänskliga rättigheter, såsom Saudiarabien. S-kvinnors ställningstagande som antogs på S-kvinnors förbundsmöte 2013 är utifrån vår politiska plattform:

I fråga om svensk vapenexport kräver S-kvinnor att tillämpningen av regelverken skärps så att den i varje enskilt fall följer riktlinjerna om att ingen vapenexport får ske till diktaturer eller till länder som kränker mänskliga rättigheter.

facebook Twitter Email