Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvotering krävs

Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup skapade i veckan uppståndelse genom att uttala sig mot kvotering, med motiveringen att det skulle saknas kvinnlig kompetens. I ett försök att förklara sig har han senare sagt att det är erfarenheten som saknas hos kvinnor. Han resonerar att kvotering är onödigt - problemet kommer att lösa sig av sig själv, så småningom.

Pressmeddelande 2014-02-12.

– Det är ett ogenomtänkt uttalande som befäster gamla fördomar om kvinnor och kompetens. Kvinnor saknar inte kompetens, tvärtom presterar kvinnor bättre i skolan och fler kvinnor än män tar examen från högskolan idag. Det är ingen annat än en myt att kvotering skulle innebära att en rad medelmåttiga kvinnor kvoteras in, tvärtom. Flera studier visar att en mer jämställd könsfördelning ökar kompetensen både hos män och kvinnor i styrelserna, säger Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Idag är bara 22 procent av styrelseledarmötena kvinnor och utvecklingen går inte framåt. De senaste två åren har det istället minskat. Jens Spendrup hävdar också att obalansen beror på att för få kvinnor söker chefsposter. Men uttalandet blir motsägelsefullt när han samtidigt konstaterar att vi idag har fler kvinnliga chefer, och ju fler de blir desto fler väljs in i styrelser.

– Andelen kvinnor i bolagsstyrelser har inte ökat i samma takt som andelen kvinnliga chefer under de senaste decenniet. Tvärtom har det minskat och gett en större obalans mellan andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnor i styrelser. Så nej, problemet löser inte sig själv. Kvinnorna släpps helt enkelt inte in i styrelserna, så därför behövs kvotering, säger Carina Ohlsson.

I slutet av 2013 röstade Europaparlamentet igenom lagförslaget om kvotering till bolagsstyrelser, som innebär att minst 40 procent av vardera kön ska vara representerat. Det här är en realitet som den svenska regeringen nu måste ta ställning till och anpassa sig efter.

S-kvinnors jobbar utifrån en tydlig vision att en jämställd värld är möjlig. Därför har vi länge tagit ställning för kvotering av bolagsstyrelser. Vi kan inte acceptera ett samhälle där halva befolkningen lämnas utanför makten.

facebook Twitter Email