Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kvotering skulle ge fler kvinnor på ledande poster

De fyra näringslivskvinnorna Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och Cristina Stenbeck motsätter sig kvotering till bolagsstyrelser (DN Debatt 30/6). Det är symptomatiskt att debattartikeln helt saknar en problembeskrivning om bristen på kvinnor i bolagsstyrelser och på ledande positioner.

Publicerad i Dagens Nyheter 30 juni 2016.

Mellan raderna kan man trots allt ana att de fyra kvinnorna tycker att kvinnors sämre representation i maktpositioner är ett problem, men de presenterar inte ett enda förslag till hur detta ska lösas. I stället motsätter de sig starkt en lag om kvotering, en åtgärd som vi vet skulle ha positiv effekt för att få in fler kvinnor på ledande poster.

Som vanligt när man diskuterar jämställdhetsfrågor poängteras att förslaget inte kommer att lösa alla problem. I det här fallet menar debattörerna att det inte kommer att leda till ökad mångfald eller ökad jämställdhet på alla nivåer och bland alla kompetenser. Men det ena utesluter ju inte det andra. Bara för att kvotering till bolagsstyrelser inte löser alla diskrimineringsproblem, är det inte en anledning att låta detta omfattande problem bara bero.

Att kvotering skulle cementera indelningen mellan kvinnor och män är också ett löjligt argument. Redan i dag är det tydligt hur män kvoterar in andra män, och även kvinnor tycks föredra att välja in män i styrelser. För att nå förändring måste de kompetenta kvinnor som i dag väljs bort till förmån för mindre kompetenta män ges en positiv särbehandling. För inte tror väl debattörerna att det är kvinnors sämre kompetens som gör att de i dag är i kraftig minoritet?

Många års arbete, med olika metoder, för att nå jämställda bolagsstyrelser har gett dåligt resultat. ”Hot” om kvotering har haft en begränsad effekt.

Problemet med bristen på kvinnor i ledande positioner har också uppmärksammats på EU-nivå. År 2013 röstade Europaparlamentet därför igenom ett förslag om att införa EU-regler om kvotering till bolagsstyrelser, som innebär att minst 40 procent av vardera kön ska vara representerat.

Jämställda bolagsstyrelser bidrar med en bredare kompetens och det är lönsamt. Vi kan inte acceptera ett samhälle där halva befolkningen lämnas utanför makten. S-kvinnor kräver att vi nu går från ord till handling!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email