Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Lönegapet är skamligt!

Om vi fortsätter i samma takt som de senaste 20 åren får vi lika lön om 63 år. Så länge varken kan eller ska vi behöva vänta, skriver ordförande Carina Ohlsson.

Publicerad i Dagens Arena den 9 februari 2015.

I dag tjänar en kvinna i genomsnitt 4 500 kr mindre i månaden än en man. Det är skamligt. Men än värre blir det när vi tittar på inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Eftersom kvinnor arbetar mer deltid, både ofrivilligt och för att ta hand om hem och barn, får en kvinna i genomsnitt cirka 8 000 kr mindre i månaden i inkomst.

Det blir drygt 3,6 miljoner under ett arbetsliv.

Statistik har länge visat att det är vid familjebildning och när barnen kommer som män drar ifrån i inkomst. Den nya statistiken från SCB visar att skillnaderna åtminstone minskar – men sakta – för de som är över 30 år.

Men samtidigt visar den att inkomstskillnaderna för de unga åldrarna är större nu än för 20 år sedan. År 1993 tjänade 25-åriga kvinnor drygt 80 procent av vad jämnåriga män tjänade, medan den siffran är nere på 72 procent för år 2013. Som bäst ser det ut för kvinnor i 60-årsåldern där inkomstskillnaderna har minskat mest, men medianinkomsten för 2013 är ändå bara 85 procent av männens.

Den vanligaste förklaringen till löneskillnader mellan könen brukar vara att kvinnor och män finns i olika yrken. Samtidigt måste vi komma ihåg att kvinnor som grupp lönediskrimineras och traditionella kvinnoyrken värderas lägre. Branscher med en stor andel kvinnor har lägre lön och löner sjunker i branscher där andelen kvinnor ökar.

För att kvinnors ekonomiska självständighet ska bli verklighet krävs att vi intensifierar arbetet för jämställda löner. S-kvinnor kräver:

Jämställd föräldraförsäkring, som bygger på individprincipen

Ett jämnt uttag av föräldradagarna mellan mammor och pappor är en förutsättning för att kvinnor och män ska kunna kombinera arbetsliv och familjeliv likvärdigt.

Heltid som norm på arbetsmarknaden

Var tredje kvinna jämfört med var tionde man arbetar deltid. Totalt beräknas 200 000 personer, främst kvinnor, arbeta ofrivillig deltid. Rätten till heltid är en tydlig jämställdhetsfråga som kopplar direkt till kvinnors inkomst.

Årliga lönekartläggningar

Lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för jämställda löner. Årliga lönekartläggningar ska återinföras och gälla alla arbetsplatser med tio eller fler anställda.

En jämställd värld är möjlig!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email