Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Långsiktigt stöd till jourerna kräver regeringsskifte

"I sitt jultal 2011 sa Fredrik Reinfeldt att kvinnojourerna skulle prioriteras och stödet skulle öka. Året gick och stödet uteblev. Kvinnojourerna redovisade året efter att de tvingats neka stöd åt 3 319 kvinnor, dubbelt så många som fyra år tidigare." S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson påminner om ej uppfyllda löften trots total politisk enighet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 4 september 2014.

Oavsett partitillhörighet finns det en tydlig jämställdhetsfråga som alla partier i dag verkar överens om att vi ska prioritera. Vi måste stoppa våldet i nära relationer. Ändå fortsätter det här att vara en fråga helt eller delvis hanterad av ideella eldsjälar. Politikerna berömmer gärna deras arbete och talar om hur ovärderligt det är, så man kan tycka att det vore självklart att verksamheterna var säkrade som en naturlig del av vårt välfärdssystem.

Skyddade boenden är till för de allra mesta utsatta kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer. I sitt jultal 2011 sa Fredrik Reinfeldt att kvinnojourerna skulle prioriteras och stödet skulle öka. Året gick och stödet uteblev. Kvinnojourerna redovisade året efter att de tvingats neka stöd åt 3 319 kvinnor, dubbelt så många som fyra år tidigare.

”De ideella kvinnojourerna utför ett mycket viktigt och angeläget arbete” skrev statsminister Fredrik Reinfeldt och jämställdhetsminister Maria Arnholm på SvD Debatt i februari 2013. De lovade åter resursförstärkning år jourerna och skulle snarast återkomma med ett förslag. Samtidigt poängterade de att de inte är helt ansvariga, ytterst är det en fråga för kommunerna.

I augusti 2013 uppmärksammade kvinnojourerna att 19 månader nu passerat sedan Reinfeldt jultal och inget hade hänt. Maria Arnholm svarade på SvD Debatt, att nu skulle det äntligen bli verklighet och anslagen skulle fördubblas och kommunerna ska ta ett större ansvar.

I dagarna presenterar Alliansen ytterligare ett vallöfte riktat till kvinnojourerna. Det handlar om ökade summor till riksjourerna, men fortfarande måste anslagen sökas om varje år. Någon långsiktig grundfinansiering vill fortfarande inte Alliansen se.

Jag har varit ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourer (SKR) i tolv år. För mig är det en hjärtefråga och jag kan inte acceptera att politiker slänger ur sig fina ord om kvinnojourernas verksamheter eller plockar politiska poänger, om man inte på riktigt tänker ta heltäckande ansvar!

S-kvinnor vill se mycket tydligare riktlinjer för hur kommunerna stödjer kvinnojourernas verksamhet. Varje kommun ska ta fram handlingsprogram för hur våld mot kvinnor och barn kan förebyggas och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn säkras. Stödet till kvinnojourerna måste vara långsiktigt och realistiskt anpassat till verksamhetens behov i alla landets kommuner.

Den moderatledda regeringen har haft två mandatperioder på sig men tar inte tillräckligt ansvar. Kvinnojourernas verksamhet måste prioriteras och respekteras för var det är – en avgörande säkerhets- och trygghetsfråga för kvinnor och barn.

En offensiv bostadspolitik är därför särskilt viktigt för våldsutsatta kvinnor. Tillgång till hyresrätter med rimlig hyra är av stor betydelse för både rörligheten på arbetsmarknaden och för kvinnors rätt till ett eget boende. Bristerna på övergångslägenheter är inget nytt, det skapar enorma problem över hela landet, inte minst i storstadsregionerna där Moderaterna gått i täten för att sälja ut hyresrätterna och snabba bostadsklipp har blivit viktigare än tillgången till bostäder för alla. Med en alliansregering som inte vill förstå eller prioritera detta kan kvinnojourerna inte göra sitt jobb. Hur många kvinnor som flyr för sitt liv ska man behöva neka innan situationen tas på allvar? Och hur ska vi någonsin kunna jobba förebyggande med våld mot kvinnor utan resurser?

Redan 2006 när den Moderatledda regeringen tillträdde lovade Reinfeldt att kvinnor som utsätts för våld skulle tryggas ekonomiskt. Ändå är detta en av de grupper som drabbats hårdast ekonomiskt av försämringarna i A-kassa och sjukförsäkringssystem. Även Försäkringskassan har påvisat hur dagens system slår mot de allra mest utsatta, de som vi lovade att skydda. Regeringen är fullt medvetna om de här konsekvenserna men ignorerar det.

Staten sviker när de förlitar sig på att ideella krafter ska bära välfärdens brister. Det är inte förvånande med en politik som i alla lägen prioriterar skattesänkningar före välfärd och där ingen tar övergripande ansvar. Därför är ett regeringsskifte så otroligt viktigt för oss. S-kvinnor finns i riksdagen, i kommuner och landsting och är en viktig del i att driva en tydlig socialdemokratisk feministiskt politik. Vi tror på Socialdemokraternas förmåga att förändra och bygga ett starkt samhälle från grunden. För att trygghet ger frihet, för alla.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email