Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Lyssna på folket – underteckna förbud mot kärnvapen

Fler än 4 av 5 svenskar vill att Sverige ska skriva under för ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Vi hoppas att 2019 blir det år då Sverige tar nästa steg mot en värld fri från kärnvapen.

Publicerad i Svenska Dagbladet 31 december 2018.

Förra sommaren bröt jublet ut i FN:s högkvarter – 122 stater, däribland Sverige, hade röstat för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. ICAN, den globala kampanjen mot avskaffandet av kärnvapen tilldelades Nobels fredspris ifjol för sitt arbete. Två viktiga steg på vägen för att eliminera ett av de största hoten mot hela mänskligheten. Nu har ett år och ytterligare en höst gått.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi kan inte räkna med att någon av kärnvapenstaterna kommer att agera för att kärnvapnen ska avskaffas, vissa kommer att agera aktivt för att så inte sker. Därför är det av stor betydelse att länder som Sverige går före. Många stater som tvekar kring sitt eget agerande sneglar med förväntan på hur Sverige kommer att ta ställning.

Det inser svenska folket, som oavsett vilket parti de röstar på, i överväldigande majoritet är för ett förbud mot kärnvapen. Detta enligt den Sifo-undersökning som Olof Palmes Internationella Center lät göra för första gången förra hösten, och återigen nyligen.

Den färska Sifo-undersökningen visar att 85 procent, med andra ord fler än 4 av 5 svenskar, vill att Sverige ska skriva under för ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89 procent som vill att Sverige ansluter sig till kärnvapenförbudet.

Tråkigt nog så går företrädare för de borgerliga partierna ut till försvar för kärnvapnen. Man har på förhand sagt att man inte kommer att rösta för ett förbud av dem i riksdagen. Rakt tvärt emot vad den absoluta merparten av deras väljare alltså tycker.

Förra hösten tillsattes en utredning av regeringen för att utröna vilka eventuella konsekvenser ett svenskt undertecknande och därefter ratificerande av förbudet skulle innebära. Utredningen skulle ha redovisats den 31 oktober i år, men har fått förlängd tid. Slutbetänkandet väntas nu istället presenteras senast den 21 januari 2019.

En skuggutredning, gjord av Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, i väntan på den ordinarie utredningen, slår fast att det inte finns några egentliga hinder för Sverige att skriva under konventionen.

Ett undertecknande av konventionen som förbjuder kärnvapen strider inte mot några andra FN-konventioner som Sverige sedan tidigare godkänt och ratificerat. Några juridiska hinder finns alltså inte heller för ett svenskt undertecknande.

Självfallet behöver vi ta reda på vilka konsekvenser ett svenskt undertecknande skulle kunna få för våra säkerhetspolitiska samarbeten. Men USA och Natos påtryckningar om att inte skriva på är mer skrammel inför ett undertecknande än det innebär faktiska repressalier eller andra konsekvenser efter det att man godkänt konventionen. Det har blivit tydligt i de 69 fall andra stater hittills gjort detta.

Både Thailand och Filippinerna har nyligen undertecknat samt ratificerat avtalet och båda länderna har nära militära samarbeten med USA. Relationerna har inte påverkats.

Schweiz, som givet sina historiska ställningstaganden i fredsfrågor ofta jämförs med Sverige, röstade härom veckan igenom att man ska godkänna kärnvapenförbudet i sitt parlament. Och man har bett sin regering att med omedelbar verkan förbereda en ratificering av avtalet.

Det är hög tid att Sverige tar sitt ansvar. Vi är ett land med en långvarig alliansfrihet och vi hoppas att Socialdemokraterna, vårt parti, även fortsättningsvis hedrar den tradition av fred- och nedrustningspolitik som vi haft sedan Alva Myrdal, Inga Thorsson och Olof Palme till Margot Wallströms utrikesdepartement och våra dagar. Denna konvention bör inte vare något undantag i den traditionen, och vi hoppas att 2019 blir det år då Sverige tar nästa steg mot en värld fri från kärnvapen.

Anna Sundström
Olof Palmes Internationella Center

Philip Botström
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Carina Ohlsson
S-Kvinnor

Ulf Bjereld
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Nasra Ali
S-studenter

Sören Juvas
HBT-Socialdemokrater

Anders Österberg
Unga Örnar

facebook Twitter Email