Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

M har samma lösning på allt: Skärpta straff

Moderaterna beskyller Socialdemokraterna för en ”tycka-synd-om”-mentalitet i synen på förövare snarare än att skärpa straffen när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det är både felaktigt och förutsägbart.

Publicerad i Aftonbladet 8 juni 2023.

Moderaterna beskyller Socialdemokraterna för en ”tycka-synd-om”-mentalitet i synen på förövare snarare än att skärpa straffen när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Det är både felaktigt och förutsägbart. Den S-ledda regeringen genomförde ett historiskt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive straffskärpningar för våldtäkt, misshandel, överträdelse av kontaktförbud, sexköp, grov kvinnofridskränkning och en lång rad andra brott.
Vi är inte nöjda, mer måste göras för att motverka mäns våld mot kvinnor. Därför vill Socialdemokraterna bland annat se en straffskärpning för upprepade fall av allvarliga sexualbrott och en ny lag för att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld.

Vad som är allvarligt med Moderaternas politik är att den totala fixeringen vid fängelsestraff fullständigt har kvävt samhällsanalysen. Be en Moderat om ett svar på valfritt samhällsproblem och svaret blir ”skärpta straff”.

Var är Moderaternas samhällsanalys? Fängelsestraff är viktigt av flera skäl men fullständigt otillräckligt om vi ska bli av med akuta samhällsproblem, vare sig det handlar om gängskjutningar eller mäns våld mot kvinnor.

När högerregeringen ensidigt fokuserar på skärpta straff är också risken att våldsutsatta kvinnor drabbas. Nyligen meddelade SKR att den nya lag som ska förbättra situationen för kvinnor i skyddat boende inte kan genomföras på grund av bristande finansiering.

SKR menar också att regeringens beslut att slopa utvecklingsmedel till kommunernas kvinnofridsarbete kommer att få stora konsekvenser för möjligheten att följa uppdragen om att motverka våld mot kvinnor.

Vi tror att Moderaterna menar allvar med att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Men för att lyckas måste Moderaterna orka lyfta blicken och göra en samhällsanalys med politiska förslag som adresserar problemen och faktiskt förbättrar situationen för alla de kvinnor som är drabbade.

S-kvinnor efterlyser en kvinnofridspolitik som genomsyrar hela samhället; skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen och rättsväsendet. Och en regering som inte bara pratar om mäns våld mot kvinnor utan också prioriterar frågan i budgeten.

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Publicerad i Aftonbladet 8 juni 2023.

facebook Twitter Email