Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Mänskliga rättigheter måste gälla alla!

Rätt till fri abort, fortsatt kamp mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution och stärkt arbete mot diskriminering i arbetslivet är S-kvinnors prioriterade områden inför valet till EU-parlamentet. Konservativa har styrt parlamentet i 15 år och det börjar märkas, konstaterar Carina Ohlson, S-kvinnors ordförande, som är veckans valkrönikör.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 15 maj 2014.

Lagom till Europavalet är jämställdhetsdebatten hetare än någonsin. Den borgerliga politiken har missgynnat kvinnor tillräckligt länge för att det ska vara uppenbart för de flesta att jämställdheten inte prioriteras. Vaga förhoppningar om att frågan ska lösa sig själv om man bara duckar och litar på marknadens goda vilja har varit resultatlösa. Missnöjet är tydligt i debatten idag.

Även alliansen talar om att ojämställdheten är ”oacceptabel”. Ändå fortsätter de konsekvent att verka mot jämställdhet på alla plan. De har försämrat lönekartläggningarna, möjligheten för deltidsarbetslösa att stämpla upp till heltid och låst kvinnor i otrygghet genom staplandet av visstidsanställningar. De vill inte införa kvotering, fast till och med Europaparlamentet slår fast att det behövs. Vårdplatserna räcker inte till, äldreomsorgen räcker inte till, förlossningsvården har skrikit efter hjälp i åratal. Och så vidare. Att alliansen inser frågans värde så här sent, efter snart två mandatperioder, och nu tillsätter en utredning lagom till valet, det räcker inte.

I Europaparlamentet är det ännu tydligare att Moderaterna inte prioriterar jämställdheten. I Europaparlamentet har den konservativa gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, styrt i 15 år nu. Här direkt motarbetas förslag om jämställdhet. Debatter förläggs på sena kvällar och debattörer möts av skrik och burop i talarstolen. Förslag och yttranden för att skydda kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter röstas ned, till applåder från konservativa parlamentariker.

I jämställdhetsdebatter vill Moderaterna gärna framhålla att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det samtidigt som de duckar för alla nödvändiga jämställdhetsreformer och som klyftorna bara ökar under deras styre. I den världsranking de gärna refererar till, tappar Sverige sakta men säkert.

I Europasamarbetet vill Moderaterna inte medverka till ett jämställt Europa. Jämställdhet beskrivs som en ”nationell angelägenhet”. Där skiljer vi oss åt radikalt. S-kvinnor tillåter inte att jämställdheten har landsgränser och mänskliga rättigheter måste gälla för kvinnor och män i hela Europa.

Våra prioriteringar är tydliga. Europa behöver ett maktskifte och ett parlament som prioriterar jämställdheten.

Rätt till fri abort

Polen, Irland och Malta har idag förbud mot abort och flera länder har förslag till strängare abortregler. Varje år tvingas över 100 000 kvinnor från de här länderna att göra illegala aborter med livshotande risker. SRHR; sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter, innefattar tillgång till sexualundervisning, sexuell hälsovård, tillgång till preventivmedel och säker mödravård och att ta ställning för säker och laglig abort. S-kvinnor vill se ett gemensamt arbete för SRHR i Europa.

Fortsatt kamp mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution

Varje dag blir tusentals kvinnor i Europa fysiskt och psykiskt misshandlade, våldtagna, tvingade att ingå äktenskap och steriliserade mot sin vilja. S-kvinnor vill att alla medlemsländer i EU ska skriva under och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. S-kvinnor driver krav på förbud mot sexköp i hela EU och att kampen mot sexuellt utnyttjande och människohandel prioriteras.

Stärkt arbete mot diskriminering i arbetslivet

År 2013 tjänade kvinnor i Sverige 15,8 procent mindre än män. Det är slående likt det europeiska snittet på 16,2 procent. PES Women, socialdemokratiska kvinnor i Europa, verkar för att sluta lönegapet mellan kvinnor och män i Europa och belyser också vikten av ett maktskifte i Europa för att kunna säkra kvinnors rättigheter.

Kvinnors sysselsättningsgrad måste ökas och staplandet av visstidsanställningar måste begränsas. Att Moderaterna slåss för att få behålla missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad, trots att EU starkt kritiserar Sverige för detta, är inget annat än ovärdigt. Det svenska regelverket måste snabbt anpassas till EU-lagstift­ningens krav på skydd mot sådant missbruk som framförallt drabbar kvinnor och ungdomar.

Därför röstar jag på Socialdemokraterna. För allas lika rättigheter, för ett maktskifte och för ett mer mänskligt och jämställt Europa.

Carina Ohlson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email