Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

#Metoo visar att alla bär ett ansvar

En samtyckeslag är ingen quick fix, men den sänder ut viktiga signaler. Sexuella relationer ska alltid bygga på frivillighet – och det ska avspegla sig i lagstiftningen, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson i en replik till Maria Abrahamsson (M).

Publicerad i Expressen 2 november 2017.

Frågan om sexuella övergrepp har aktualiserats och uppmärksammats i samband med #metoo- kampanjen. Det är sorligt att det behövs, men viktigt. Kampanjens poäng har tydligt framgått – kvinnor drabbas i alla situationer i livet. Det handlar om djupt rotade strukturer, kvinnor påverkas hela livet av vad de utsätts för, eller vad de riskerar att utsättas för, och förhåller sig alltid till detta.

Kampanjen ger också tyngd åt fortsatt jämställdhetsarbete, när omfattningen av problemet blir uppenbart för alla, blir det också enklare att argumentera för varför många viktiga jämställdhetsreformer behövs. Detta nämnde jämställdhetsminister Åsa Regner när hon talade om kampanjen och om sexuella övergrepp. Att hon uttalade sig är givetvis naturligt och viktigt, frågorna ligger på hennes bord. Maria Abrahamsson (M) tolkade detta som att ministern sagt att hela kampanjen skulle vara ett stöd för ”röda” reformer och nämner särskilt samtyckeslagstiftningen. Det är tråkigt att Maria Abrahamsson tolkar det så, det gör verkligen inte vi.

Sorgligt att plocka politiska poänger

För det första, som vi ser det har frågan inte prioriterats tillräckligt någonsin genom historien. Problemen finns överallt i samhället, alla flickor och kvinnor utsätts, eller förhåller sig till risken att utsättas.

Det är lite sorgligt och onödigt att försöka plocka politiska poänger, diskutera vilken politik som har varit bäst eller sämst på att få bukt med övergreppen. Det är inte det den här kampanjen handlar om. Syftet med #metoo var ju att visa att problemet finns överallt, att det inte prioriterats tillräckligt av någon partifärg, genom historien.

För det andra, samtycke är inte en ”röd” fråga. Det är en fråga som diskuterats och utretts väldigt länge, och som har starkt stöd både av regering och riksdag. Maria Abrahamsson skriver att det finns en övertro till en samtyckeslag, antyder att det är naivt att tro att den skulle lösa alla problem med övergrepp. Det är det förstås ingen som påstått, vi har aldrig hört någon påstå något sådant – självklart finns det ingen quick fix för jämställdhet, det kräver massvis av reformer på alla plan. Som ju också nämns i just de tal och intervjuer som Maria Abrahamsson hänvisar till – förebyggande arbete, insatser i skolan, hur polis och rättsväsende arbetar med frågan, osv.

Lagen sänder ut viktiga signaler

En förändrad sexualbrottslagstiftning löser inte allt, men den sänder ut viktiga signaler. Sexuella relationer ska alltid bygga på frivillighet, det ska avspegla sig i lagstiftningen. S-kvinnor är därför positiva till förslaget

Samtidigt är det viktigt att ha en rättssäker lagstiftning och man vill inte omvända bevisbördan, och inte heller ha mer fokus på den som utsatts för övergreppet.

#Metoo är inte ett rop på en enskild reform, utan på en bred tydlig feministisk politik. Det är ett rop på politisk samling. Vi är alla ansvariga, vi är alla del av strukturen. Ingen har gjort tillräckligt, annars hade det inte sett ut så här.

Nyligen samlades politisk obundna och flera politiska kvinnoförbund för att gemensamt lansera Bred feministisk plattform, vi hoppas givetvis att fler kvinnoförbund inser vikten av att vi alla står gemensamt bakom de här frågorna i stället för att hela tiden lyfta fram olikheter före likheter.

Den feministiska kampen är starkast när vi tar den tillsammans!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email