Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Miljardsatsning på mer jämställd vård

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra, men den står inför stora utmaningar. S-kvinnor och sjukvårdsminister Gabriel Wikström skriver om viktiga satsningar på jämställd vård och kvinnors hälsa.

Publicerad i Östra Småland 7 september 2016*:

Vården är på flera områden inte jämställd. Vård som riktar sig till kvinnor har allt för ofta varit lägre prioriterad än den som riktar sig till män. På för många områden finns orimliga kunskapsluckor såväl om hur jämlik vården faktiskt är, som om hur den bäst ska bedrivas. Viktiga områden som förlossningsvården har varit eftersatta. Vi har nu en regering som vidtar åtgärder mot detta, för kvinnors rätt till en jämställd vård.

Mellan 2015 och 2019 investeras mer än tre miljarder kronor i att förbättra kvinnors hälsa. Det handlar bland annat om satsningar på förlossningsvården och i primärvården, och att screeningprogrammet för mammografi blivit avgiftsfritt i hela landet.

Det behövs mer kunskap om vilka skillnader som faktiskt finns mellan könen och inom vissa typer av vård. Som en del i satsningen har därför Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra en fördjupad jämställdhetsanalys av vården. De ska även titta på vilket behov av kunskap och kunskapsstöd som finns inom förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Det är en stor folksjukdom som idag drabbar cirka 200 000 kvinnor. Genom nationella riktlinjer sätts normer för hur vården ska bedrivas, och kunskap om sjukdomen sprids i vården.

Även abortvården är i behov av mer kunskap och forskning. Regeringen beslutade därför nyligen att uppgifter om abort, på samma sätt som för annan vård, ska registreras i patientregistret hos Socialstyrelsen. Det är endast tillgängligt för forskning efter mycket noggranna sekretessprövningar. Inga uppgifter ska kunna spåras till namngivna personer. Detta har varit viktigt för oss att säkerställa. Genom ändringen möjliggörs uppföljning av brister och kvalitetsutveckling av abortvården som idag inte är möjlig.

Genom en kombination av nya resurser, såväl de riktade statsbidrag som vi nämnt som de tio välfärdsmiljarder per år som ska stärka välfärden generellt, kan vi göra vården mer jämställd och förbättra kvinnors hälsa. Därigenom utvecklar vi också den svenska modellen för välfärd.

Gabriel Wikström (S)
Sjukvårdsminister

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor

Anna Hedh
Distriktsordförande S-kvinnor i Kalmar län

* Artikeln har också publicerats i:

Dala-Demokraten

Karlskoga Tidning

Mariestads-Tidningen

Norra Västerbotten

Skaraborgs Allehanda

Sydöstran

Värmlands Folkblad

Västerbottens Folkblad

facebook Twitter Email