Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Moderaterna har ingen politik för jämställdhet

Alla talar om jämställdheten, men hur Moderaterna – och Moderatkvinnorna – vill uppnå den är oklart, skriver Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor.

Publicerad på SvD Webb den 18 oktober 2013.

I dagarna samlas Moderaterna för partistämma i Norrköping, för att ta fram ett nytt handlingsprogram.

Alla partiledare är i dag rörande överens om att jämställdheten måste prioriteras. Att minska det fortsatt stora lönegapet är den jämställdhetsfråga som regeringen säger sig vilja prioritera. Men hur Moderaterna, och för den delen Moderatkvinnorna, vill uppnå jämställdheten är oklart.

Man fortsätter att tala om jämställdhetsbonusen, trots att regeringens egen budgetproposition tydligt säger att den inte gett något resultat. Man talar om att skattelättnader hjälper kvinnor med låg inkomst. Det rimmar dåligt med verkligheten, där klyftorna bara ökar. Av regeringens skattelättnader tillfaller idag 25 procent den tiondel av befolkningen som har allra högst inkomst. Den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst får nöja sig med en procents skattesänkning. Höstens lönerapport från LO visar också ett lönegap som bara fortsätter att växa mellan arbetare och tjänstemän. Givetvis ökar det också ojämlikheten.

Kvinnors medellön är 86 procent av männens. Alla kvinnodominerade yrken ligger under lönegenomsnittet. Och så kommer det fortsätta se ut så länge vi har en regering som inte vill eller vågar ta gemensamt ansvar och på allvar bryta den strukturella diskrimineringen.

Förra året startades rörelsen ”Lön hela dagen”, där många intresseorganisationer, fackförbund och flera partipolitiska kvinnoförbund gått med. På internationella kvinnodagen i år uppmärksammade vi i rörelsen att en kvinna år 2013 arbetar gratis efter 15:52 i förhållande till en man.

Moderatkvinnorna har valt att stå utanför kampanjen. I stället sätter M-kvinnor allt hopp om kvinnors löner till rut-avdraget. Men rut-avdraget, tillsammans med jobbskatteavdraget, har lett till ökade inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Många av rut-tjänsterna finns i låglönebranscher och jobbskatteavdraget gynnar män i högre utsträckning än kvinnor, eftersom män har högre lön och arbetar mer heltid.

För att nå ett jämställt samhälle kräver S-kvinnor årliga lönekartläggningar. Vi vill se en lagstadgad rätt till heltid. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är nödvändigt för att kvinnor och män ska kunna delta på arbetsmarknaden på lika villkor.

Vår utgångspunkt är att samhället går att förändra. En jämställd värld är möjlig, men det kräver att vi vågar genomföra de reformer som vi vet gynnar jämställdheten.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email