Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Morgan, pornografin behöver utredas!

Normaliseringen av föreställningen att sexualitet är kopplad till våld och dominans av kvinnor ger negativa konsekvenser för samlivet och stora risker för kvinnors hälsa, skriver fyra företrädare för kvinnoorganisationer i januariavtalets samarbetspartier.

Publicerad 21 mars 2020 i Sydsvenskan.

Regeringen gav nyligen Barnombudsmannen i uppdrag att kartlägga hur barn och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi. Det är en utmärkt början, men inte tillräckligt.

Vi möts av otaliga vittnesmål från yrkesgrupper som arbetar med unga, om våldsamt sex som växande trend i takt med att internets utbud av våldsporr ökar. Unga tjejer utsätts för tortyrliknande övergrepp av sina sexpartners, direkt inspirerade av porr, tjejer har sex de mår dåligt av både fysiskt och psykiskt på grund av grupptryck och osäkerhet.

Porrkonsumtionen ökar bland män och pojkar, debutåldern för porrtittandet är cirka 12 år. Enligt Folkhälsomyndigheten porrsurfar fyra av tio killar under 18 år dagligen och en av sju säger att de inte kan styra över sin porrkonsumtion.

Den nationella undersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 konstaterar att unga människors, i synnerhet unga mäns, syn på sexualitet och relationer påverkas av våldspornografi. Normaliseringen av föreställningen att sexualitet är kopplad till våld och dominans av kvinnor ger negativa konsekvenser för samlivet och stora risker för kvinnors hälsa i heterosexuella relationer.

Porren får också konsekvenser för dem som utnyttjas i samband med att den produceras. Svensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna när det gäller prostitution, koppleri och människohandel, men inte vid produktion av pornografi.

Rättsläget och lagstiftningen behöver förtydligas. Vi kräver:

  • En statlig utredning. Lagstiftning kring våldspornografi måste utredas. Idag finns lagstiftning om till exempel trafficking, koppleri, samtycke och olaga våldsskildring som i många fall även skulle kunna tillämpas på våldspornografi. Utredningen bör även undersöka det sexuella våldets konsekvenser på både individ- och samhällsnivå och se över hur lagstiftningen kan anpassas till dagens digitala flöde.
  • En kartläggning av det sexuella våldet. Inom psykiatrin har sexuellt självskadebeteende bland unga tjejer uppmärksammats i en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Det sexuella våldet och de förövare som står bakom måste synliggöras. Först då kan lagstiftningen förhindra att tjejer med sexuellt självskadebeteende utnyttjas och upprepat utsätts för sexuellt våld. Ett första steg är en kartläggning av sexuellt våld och hur unga tjejer påverkas. Genom att systematiskt synliggöra det akutmottagningar, skolsköterskor och skolkuratorer vittnar om skulle kartläggningen ge en tydligare bild för lagstiftningen att förhålla sig till.
  • Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning. Barn och unga får inte tillräckligt mycket eller fullgod sex- och samlevnadsundervisning, den saknar ofta resonerande samtal om sexualitet, identitet, samtycke och relationer som unga behöver lära sig när de ska utforska sin sexualitet. Det behövs tydliga riktlinjer för sexualundervisningen i läroplanen. Först då blir uppdraget genomförbart för lärare och pedagoger. Ett kritiskt förhållningssätt till våldspornografi måste vara en uttalad del i en ny förstärkt sex- och samlevnadsundervisning.

Vi tackar jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP) för det första steget mot våldspornografins hälsokonsekvenser, tillsättandet av Barnombudsmannens utredning. Nu är det justitieminister Morgan Johanssons (S) tur att agera. Eller vi kan säga det lite mer rakt på sak: Morgan, pornografin behöver utredas!

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor
Cindy Falquet, ledamot Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email