Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

När får vi fler pappamånader, Maria Arnholm?

Alliansen skriver i budgetpropositionen att pappamånaderna är den reform som haft störst påverkan för jämnare uttag av föräldramånaderna. Statistiken visar att ojämställdheten fortfarande består, trots att alliansen har det motsatta som politiskt mål. Eftersom pappamånaderna hjälper bör de blir fler, skriver Carina Ohlsson, ordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Publicerad på SVT Debatt den 30 september 2013.

I budgetpropositionen, som presenterades i förra veckan, analyseras jämställdheten mellan kvinnor och män traditionsenligt i en egen bilaga. Regeringen beskriver i vackra ordalag de politiska målen, där ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är två av fyra delmål. Men resultaten är i stora stycken nedslående läsning.

Statistiken visar att ojämställdheten består. Lönegapet mellan kvinnor och män ligger fortsatt på 14 procent. Jobbskatteavdragen gynnar män, som i genomsnitt har högre lön och arbetar heltid i större utsträckning. Kvinnor arbetar en timme mer per dygn med oavlönat hemarbete än män. Även om kvinnor under en tioårsperiod har minskat sitt obetalda hemarbete med cirka en timme per dygn, har män inte ökat sin del.

Regeringen slår fast att löneskillnaderna mellan kvinnor och män bidrar till att upprätthålla en arbetsfördelning med traditionella könsmönster, där kvinnor arbetar mer i hemmet och män mer på den betalda arbetsmarknaden.

De skriver vidare att den främsta anledningen till att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden är föräldraledighet och ohälsa, och att det har en negativ effekt på lönen. Så är det förstås. Men vad vill de göra för att komma till rätta med detta?

S-kvinnor har länge påpekat att en individualiserad föräldraförsäkring stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden och mäns ställning i hemmen. Alliansen är uppenbarligen av samma åsikt eftersom man i budgetpropositionen skriver: ”Sedan 1990-talet har en rad reformer genomförts för att främja ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen mellan män och kvinnor. De reformer som har haft störst effekt på ett jämnare uttag är de reserverade månaderna, de så kallade pappamånaderna.”

I detta sammanhang konstaterar de också att jämställdhetsbonusen inte har ökat pappors uttag av föräldrapenning. Det står att läsa: ”En tolkning av detta är att bonusen inte har förändrat beteendet hos familjerna, utan att de som fick bonusen hade delat på föräldrapenninguttaget på samma sätt även utan ökade ekonomiska incitament.”

Med anledning av detta vill jag fråga jämställdhetsminister Maria Arnholm varför alliansen inte väljer att gå vidare med ett förslag om fler reserverade månader inom ramen för dagens föräldraförsäkring?

S-kvinnors mål är att föräldraförsäkringen ska bygga på individprincipen. Vi kräver därför att föräldraförsäkringen tredelas som ett första steg under nästa mandatperiod. Vår utgångspunkt är att samhället går att förändra. En jämställd värld är möjlig!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email