Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ändringar av asyl- och migrationspolitik

Regeringen anpassar nu sitt lagförslag för den svenska asyl- och migrationspolitiken, utifrån den kritik som inkommit från en rad instanser. "Det här är den svåraste uppgift jag haft på mitt bord någonsin. Vi vill ge skydd åt så många som möjligt, men vi måste också klara det på bästa sätt", sa migrationsministern Morgan Johansson vid dagens presskonferens.

Den 24 november presenterade regeringen första gången sitt förslag för att strama upp den svenska asyl- och migrationspolitiken, begränsa anhöriginvandringen och bara erbjuda tillfälliga uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande, utom för kvotflyktingar. Vid dagens presskonferens ändrades delar av förslaget utifrån den kritik som inkommit från en rad instanser.

S-kvinnor är bara en av många som uttryckt stark oro inför hur förslagen kommer att slå mot de allra mest skyddsbehövande. Regeringen meddelar nu att förslaget i grunden ligger fast, men det justeras utifrån remissinstansernas kritik för att leva upp till internationella konventionerna.

-Vi har haft många och långa samtal med alla berörda i den här frågan. Det har varit oerhört viktigt för oss att genom hela processen och lyfta fram kvinnors och barns särskilda skyddsbehov. Vi måste hitta vägar för att återförena familjer, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Den som har flyktingstatus kommer framöver att få tillfälliga uppehållstillstånd om 3 år och den med alternativt skyddsbehov kommer att få 13 månader. Detta förlängs från 12 månader efter kritik från försäkringskassan, för att komma över tröskeln för att personen ska omfattas av socialförsäkringssystemet.

En annan förändring är att den som har egen försörjning kommer ges möjligheten till permanent uppehållstillstånd, efter en uppgörelse med de borgerliga partierna. Men, poängterar migrationsministern, detta ska ges till bra arbetsvillkor. Är du yngre än 25 år och inte har gymnasieutbildning så omfattas du inte av detta – de får istället uppehållstillstånd för att kunna gå färdigt sin utbildning. Det ska fungera som ett incitament för att få unga att utbilda sig och för att undvika att barn och ungdomar drivs ut i arbete i för ung ålder.

Regeringen poängterar att ensamkommande barn och barnfamiljer som sökt asyl före 24 nov undantas från nya lagstiftningen. Det förslaget utvidgas nu så att även vuxna utan barn som kom före 24 november har rätt till anhöriginvandring. För de anhöriga som kommer hit kommer skärpta försörjningskrav att gälla, det gäller dock inte barn. Även de som sökt före 24 november undantas från det kravet.

Barn med varaktigt nedsatta hälsotillstånd ska också få permanent uppehållstillstånd. Bestämmelser om särskilt ömmande omständigheter ska också förtydligas efter kritik och synpunkter från Migrationsverket.

Andelen vidarebosättningsplatser, kvotflyktingsystemet, ökas från 1900 till 5000 personer/år för Sverige. För att möta en del av kritiken meddelar idag regeringen att de avser att använda hälften av de nya platserna till just anhöriginvandring. Många gånger åker mannen först till Europa och genom att använda kvotsystemet kan många av deras kvinnor och barn få komma hit säkert, sa Morgan Johansson. Det ska gälla de mest ömmande fallen.

Med detta anser regeringen att man mött kritiken från remissinstanserna. Huvudinriktningen ligger fast, men förslaget har ändrats för att leva upp till konventioner och undviker större problem för arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet.

– S-kvinnor hade önskat en annan utveckling för den svenska asylpolitiken, vi känner en fortsatt stor oro över hur förslagen kommer att drabba utsatta grupper. Samtidigt är vi glada att regeringen har hörsammat våra krav och nu anpassar sina förslag för att bättre leva upp till alla konventioner och skydda kvinnor och barn bättre. Det här har varit oerhört viktiga förändringar, säger Carina Ohlsson.

Precis som regeringen känner S-kvinnor en enorm stolthet över den stora humanitära insats Sverige har gjort och även fortsätter göra. Vi vill se ett värdigt flyktingmottagande som vi kan fortsätta vara stolta över. Det fortsätter vi kämpa för.

facebook Twitter Email