Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nej till legalisering av surrogatmödraskap

Idag presenteras den statliga utredning om surrogatmödraskap som pågått sedan 2013. Utredningen slår fast att Sverige inte bör förändra nuvarande lagstiftning, och inte legalisera surrogatmödraskap. Det viktigaste skälet som utredningen uppger, är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar som surrogatmödrar.

– Vi välkomnar beskedet! S-kvinnor har länge påtalat att det finns för många riskfaktorer i det här. Vi kan aldrig garantera att en kvinna inte utsätts för fysiska och psykiska skador av en graviditet och förlossning, eller att hon inte utsätts för påtryckningar i olika former, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

S-kvinnor förbundsmöte beslutade 2011 att ta avstånd initiativ att legalisera surrogatmödraskap, samt att i fråga om eventuella utredningar så skulle de särskilt utgå från hur surrogatmödrar riskerar att drabbas fysiskt, psykiskt och juridiskt av surrogatmödraskap och har även drivit frågan i riksdagen och inför att den förra regeringen initierade utredningen.

Redan i direktiven till utredningen fastställdes att: Att få barn är ingen rättighet; strävan att tillgodose en persons önskan att få barn måste alltid ske med barnets bästa i fokus, inbegripet att barn ska ha rätt till kännedom om sitt ursprung. Hänsyn ska också tas till andra mänskliga fri- och rättigheter. Utredarna ska särskilt belysa situationen för de mödrar som är värdar för surrogatmödraskap, och även situation för barnen. Samt klargöra vilka rättigheter och skyldigheter som surrogatmödrarna, de tilltänkta föräldrarna och barnen ska ha.

Kopplingen mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap är inte heller okomplicerad, dvs. mellan surrogatmödraskap som sker frivilligt och utan ersättning och surrogatmödraskap som sker genom betalning. Den senare formen är förbjuden i de flesta länder, och handlar främst om rikare föräldrar som betalar kvinnor i fattigare länder, för att bära och föda deras barn.

– Det finns tydliga exempel från flera länder som visar i att länder som legaliserat altruistiskt surrogatmödraskap får väldigt få föräldrar hjälp den vägen. Istället ser man att kommersiellt surrogatmödraskap fortsätter att öka även i de länderna, säger Carina Ohlsson.

S-kvinnor har tidigare skrivit om detta i flera artiklar, senast i Metro inför utredningen, där kan du läsa mer om vår utgångspunkt och argument runt detta.

facebook Twitter Email