Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nolltolerans mot våld mot kvinnor

Ikväll sänds en granskning av Kalla Fakta i TV4 om kvinnors situation på asylboenden i Sverige. Enligt granskningen utsätts kvinnor och flickor för både hot och våldsbrott på asylboenden, men i många fall har det visat sig vara svårt att få varken stöd eller hjälp. Bland annat berättar Kalla Fakta om asylboenden där flickor och kvinnor tvingats fly från boenden där de utsatts för övergrepp, eftersom de inte erbjudits någon hjälp eller något skydd.

Flera organisationer och kvinnojourer har reagerat och vittnar om hur de fått hjälpa flickor och kvinnor som sökt skydd. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, som tidigare varit ordförande för SKR (nuvarande Unizon), Sveriges kvinno- och tjejjourers riksorganisation, har fortfarande ett nära och starkt engagemang i kvinnojourerna.

– Jag har haft kontakt med kvinnojourer som vittnar om samma sak, de får kontakt med flickor och kvinnor från asylboenden som söker hjälp varje vecka. De här kvinnorna blir oerhört utsatta. I vissa fall har samarbetet mellan myndigheter och kvinnojourer fungerat bra, på andra ställen har det inte fungerat, säger Carina Ohlsson.

Sverige har också fått internationell kritik, bland annat organisationen Women’s refugee’s commission har studerat hur Sverige hanterar våldsbrott mot kvinnor på asylboenden. De är kritiska mot att det saknas system för att hjälpa de utsatta kvinnorna och chockade över att föregångslandet Sverige, med en feministisk regering och en så stark politik för jämställdhet, lämnat den här gruppen kvinnor utanför.

– Våld mot kvinnor förekommer i hela samhället. Men att de här flickorna och kvinnorna inte fått något skydd, så får det inte gå till. I Sverige gäller en demokratisk värdegrund, vi ska stå för jämställdhet. Det är vårt ansvar att leva som vi lär. Vi måste stå upp för alla kvinnors rättigheter, säger Carina Ohlsson.

Förebyggande arbete mot våld är livsviktigt. Vi har världens enda uttalat feministiska regering. Det betyder att fördelning av resurser ska motverka diskriminering och förbättra kvinnors villkor. Migrationsverket tycker att de har erbjudit skydd när det krävts, men säger samtidigt att de ”välkomnar synpunkter på hur de förbättrar säkerheten på sina boenden”. S-kvinnor vill betona att ett fall är ett för mycket, trygghet och säkerhet ska gälla på asylboenden likväl som i alla delar av samhället.

Stöd och skydd måste fungera. Övergrepp mot kvinnor sker tyvärr i alla delar av samhället. I de här fallen så har skyddsnäten inte fungerat. Att flickor och kvinnor fått bo kvar i miljöer där de utsatts för våld och hot, samt fortsatt riskerar att utsättas, det är helt oacceptabelt. Den som utsätts i sin hemmiljö ska inte tillbaka till den miljön, det borde vara en självklarhet. En tydlig handlingsplan för kvinnofrid, för hur den som behöver det ska få skydd, även på asylboenden, är ett självklart krav.

Våld och hot ska anmälas. Nolltolerans mot hot och våld måste gälla alla, det ska alltid anmälas, den skyldige ska ställas inför rätta och straffas. I Kalla Faktas granskning säger gruppledarna på boende i en intervju att det handlat om en ”liten incident”, ett ”litet ofredande”, att sånt inte går att komma ifrån i stora grupper med människor. Att vifta bort ett allvarligt brott är ett respektlöst förminskande av de här kvinnornas upplevelser. En myndighet eller annan ansvarig för ett asylboende ska själva varken fria eller fälla – det är inte lagligt att skydda en brottsling eller att utsätta annan för fara.

För S-kvinnor är nolltolerans mot våld mot kvinnor en självklarhet, oavsett var det sker. Det ska finnas rutiner för att förebygga brott, den som söker hjälp och skydd ska få det, brott ska anmälas och ansvariga ställas inför rätta. Kvinnofrid och barnfrid gäller oavkortat, det är en del av vår demokratiska värdegrund och en självklarhet i att verka för jämställdhet.

facebook Twitter Email