Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Äntligen en jämställdhetsmyndighet!

I budgetpropositionen för 2016/17 aviserar regeringen att de tillsätter en jämställdhetsmyndighet. Målet är att ta ett samlat nationellt grepp för att få ett effektivare jämställdhetsarbete, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér vid en pressträff i dag.

– S-kvinnor är oerhört glada och stolta över att regeringen lyssnat på vårt krav. En jämställdhetsmyndighet som ansvarar för genomförandet av den praktiska jämställdhetspolitiken är vad som krävs för att gå från ord till handling, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

En myndighet kommer att få en avgörande roll i arbetet för ökad jämställdhet. Den kommer att underlätta integreringen och implementeringen av beslut i allmänhet, men också mer specifikt följa upp att utvecklingen sker i hela landet.

Vid pressträffen framhöll jämställdhetsminister Åsa Regnér att jämställdhetspolitiken är ett av få stora politikområden som saknat en myndighet, vilket har påverkat resultatet av arbetet. Trots stora kunskaper om vad som krävs för att samhället ska bli mer jämställt har arbetet tidigare varit för mycket av ad hoc-lösningar. Med en jämställdhetsmyndighet blir det lättare för regeringen att styra jämställdhetsarbetet samtidigt som det ger möjlighet till ett tydligare ansvarsutkrävande.

Införandet av en jämställdhetsmyndighet är ett förslag som presenterats flera gånger tidigare. Jag och andra S-kvinnor har flera gånger lagt motioner om detta i riksdagen. Frågan är också väl utredd. Det är fantastiskt välkommet att det nu blir verklighet, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

På pressträffen presenterade regeringen även en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, som framför allt kommer att fokusera på att utveckla våldsförebyggande insatser.

Våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Därför är det så viktigt att regeringen väljer att prioritera dessa frågor, säger S-kvinnor ordförande Carina Ohlsson.

facebook Twitter Email