Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Äntligen solarieförbud för barn

S-kvinnor välkomnar regeringens beslut att införa 18-årsgräns på solarier, för att förebygga hudcancer.

Redan 2013 fattade S-kvinnor beslut om att målsmans tillstånd ska krävas för att barn under 18 år ska få använda solarium. Det är en fråga som vi också drivit i riksdagen, bland annat genom motioner.

Många tonåringar börjar tidigt använda solarium. Strålsäkerhetsmyndigheten pekar på de särskilda riskerna detta innebär för barn och ungdomar. Det lägger också grunden för ett ohälsosamt solande i framtiden.

En vetenskaplig studie från 18 europeiska länder, bland annat Sverige, som gjordes mellan 1981 och 2012 visar att solariesolande ökar risken för hudcancer med 20 procent.

I Sverige har hudcancerfallen ökat kraftigt de senast åren och är nu en av de vanligaste cancerformerna. Det är en allvarlig och ofta svårbehandlad cancerform, som dödar drygt 500 personer varje år.

Att riskerna med solarium för barn och unga nu uppmärksammas genom att det förbjuds är därför så viktigt!

facebook Twitter Email