Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu är det dags för den reform som med säkerhet främjar jämställdhet

Dagens ojämna uttag av föräldraförsäkringen låser in både män och kvinnor i en könad arbetsdelning där pappor går miste om kontakten med sina barn och kvinnor får svårt att försörja sig.

Publicerad i Sydsvenskan 15 juli 2016.

Kvinnor i fertil ålder, även de som inte planerar att skaffa barn, behandlas idag som ”riskarbetskraft” på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarna är mindre villiga att anställa och uppmuntra kvinnor att göra karriär, eftersom de statistiskt sett är borta från jobbet efter att de fått barn mer än vad män är.

Just nu pågår en statlig översyn av föräldraförsäkringen. Vi kräver att utredningsdirektiven ändras så att utredaren får i uppdrag att ta fram ett förslag som visar hur en individualiserad, jämställd föräldraförsäkring snart kan införas. Det borde inte anstå en feministisk regering att tveka.

Enligt Försäkringskassan tar kvinnor idag ut 75 procent av de 480 dagars föräldrapenning man är berättigad till och två tredjedelar av de dagar som finns för vab, vård av barn. Kvinnor tenderar också att dryga ut föräldrapenningsdagarna genom att ta ut fler dagar med låg eller ingen ersättning. Män är hemma kortare tid och tar också ut full ersättning de dagar de är hemma.

Den som varit hemma med sitt barn under dess första levnadsår tar oftast ett större ansvar för barnet under hela dess uppväxt. En ojämställd fördelning av föräldraledigheten får konsekvenser för decennier framåt och påverkar kvinnors möjligheter på ett dramatiskt sätt i form av sämre löneutveckling, låga pensioner och sämre arbetsvillkor.

Det så kallade dubbelarbetet – det obetalda med hem och barn, och det betalda – blir som mest påtagligt för kvinnor efter att de skaffat barn. Det leder till en ond cirkel där kvinnor inte orkar jobba heltid, söker vila i längre obetald ledighet eller blir sjukskrivna.

Dagens ojämna uttag av föräldraförsäkringen befäster könssegregationen på arbetsmarknaden och är en starkt bidragande orsak till att deltid har blivit normen inom olika kvinnodominerade branscher och i offentlig sektor. I kvinnodominerade yrken har det blivit normalt att vara borta från jobbet långa perioder, medan det i mansdominerade yrken är närmast tabu. Det låser in både män och kvinnor i en könad arbetsdelning där pappor går miste om kontakten med sina barn och kvinnor får svårt att försörja sig.

Kommunal har tydligt tagit ställning för en helt individualiserad föräldraförsäkring, och det är ett krav som S-kvinnor drivit länge.

En kvinna tjänar idag i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid. Att föräldraförsäkringen i sin nuvarande form bidrar till det är oacceptabelt. Det florerar verkningslösa förslag på hur denna viktiga samhällsutmaning kan lösas, vårdnadsbidrag som är på intet sätt vägen framåt.

Fler reserverade månader till var och en av föräldrarna har ökat männens uttag av föräldraledighet. Nu är det dags för den reform som med säkerhet främjar jämställdhet: en individualiserad ? delad ? föräldraförsäkring är nödvändig för att jämställa mäns och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och i familjelivet. Samtidigt ska föräldraförsäkringen fungera för olika typer av familjekonstellationer och för föräldrar med särskilda behov.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

Tobias Baudin
ordförande Kommunal

facebook Twitter Email