Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu får det vara slutdiskuterat om sexistisk reklam – sätt ned foten

Vi har en feministisk regering som redan uttryckt att det inte är okej att sprida sexistisk reklam och vi vet att de flesta partier är överens om det, skriver Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.

Publicerad i Dagens Arena 19 oktober 2016.

I Sveriges grundlag står det skrivet att staten ska skydda oss mot diskriminering, det är också en del av FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Staten ska motverka alla former av diskriminering på grund av personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexism är ett uttryck för att diskriminera, förtrycka, eller utnyttja en människa på grund av personens könstillhörighet. Sexistisk reklam är helt enkelt reklam som aktivt sprider diskriminering, oftast handlar det om reklam som nedvärderar kvinnor på olika sätt. Den typen av reklam ser vi dagligen och naturligtvis borde det vara olagligt. Det strider mot vår demokratiska grundprincip om att motverka diskriminering och förtryck. Ändå är det inte olagligt.

Reklamombudsmannen är reklambranschens egen stiftelse som du kan vända dig till om du vill klaga på oetisk reklam. Att bli fälld av reklamombudsmannen innebär inga rättsliga påföljder, utöver ett uttalande om att reklamen är olämplig och bör tas bort. Det finns gott om exempel på företag som aktivt valt att strunta i att de blivit fällda och fortsätter att sprida sexistisk reklam.

I valrörelsen drev både Socialdemokraterna och Miljöpartiet frågan om att sexistisk reklam ska förbjudas. Hittills har dock inget hänt. Nu talas det i stället om att vi behöver diskutera det först och att försöka få branschen att ta större ansvar. Regeringen säger att de vill titta på andra metoder eller förslag för att minska spridningen. Alla förslag är välkomna, men som ett komplement till en lagstiftning, inte för att ersätta den.

Som jag ser det är det här inte en fråga vi behöver diskutera eller utreda mer. Branschen tar redan i dag ansvar genom reklamombudsmannen, men uppenbarligen räcker inte den självsaneringen. Utan påföljder kommer det alltid finnas en mängd företag som struntar i det här, som rent av medvetet sprider sexism och fördomar, för att till exempel få uppmärksamhet eller väcka debatt.

Vi har en feministisk regering som redan uttryckt att det inte är okej att sprida sexistisk reklam och vi vet att de flesta partier är överens om det. I Norden har alla länder förutom Sverige förbjudit sexistisk reklam. Så varför dröjer beslutet? Det handlar om att leva upp till vårt demokratiska uppdrag och jag ser det som en självklarhet.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email