Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu hotar regeringen föräldraförsäkringen

S-kvinnor: Vi ska inte öppna för ett nanny-system i Sverige.

Publicerad i Aftonbladet 4 september 2023.

Föräldraförsäkringen är en av de viktigaste jämställdhetspolitiska reformerna som vi har i Sverige. Syftet med föräldraförsäkringen är att främja anknytningen mellan barn och föräldrar under den första tiden i livet och att få en mer jämställd fördelning av föräldraansvaret. Tyvärr är regeringen med stöd av Sverigedemokraterna på väg att gå fram med förslag som riskerar att gå i motsatt riktning.

Inför höstbudgeten har regeringen skickat ett förslag till Lagrådet som innebär att alla föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar till ”någon annan som är försäkrad”. Det betyder att det kan bli fritt fram att överlåta föräldradagar till vem som helst som har en sjukpenninggrundande inkomst. Frågan är om regeringen tänkt på vilka konsekvenser en så genomgripande förändring kan få.

Motivet till lagförslaget är att underlätta för stjärnfamiljer och inte minst ensamstående föräldrar som idag har svårt att få avlastning och kombinera arbetsliv och familjeliv. S-kvinnor delar bedömningen att föräldraförsäkringen skulle behöva förändras för att möta behov hos exempelvis ensamstående. Men istället för att hitta lösningar för de grupper där behoven finns lägger man fram förslag på en generell förändring som gäller för alla vårdnadshavare oavsett situation. Vi menar att en sådan utformning riskerar att urholka grundidén med föräldraförsäkringen.

En uppenbar risk med att låta vem som helst ta ut föräldradagar är att föräldraförsäkringen marknadiseras. Istället för att möjliggöra för föräldrar att knyta an till sina barn kan föräldraförsäkringen komma att bidra till etableringen av ett nanny-system i Sverige. En ordentlig analys av vilka marknadskrafter som sätts i rörelse måste göras innan förslaget kan bli aktuellt.

Utöver detta riskerar förslaget att innebära en backlash för jämställdheten. För som regeringen själv konstaterar ”kan det inte uteslutas att en del av de dagar som blir möjliga att överlåta kommer att tas ut av en annan kvinna, t.ex. en mormor, syster eller farmor snarare än en morfar, bror eller farfar”.

På längre sikt kan detta även påverka arbetsmarknadens förväntningar på småbarnsföräldrars uttag av föräldraledighet. Föräldraförsäkringen har över tid skapat en sund förväntan och acceptans för att småbarnsföräldrar, både män och kvinnor, kommer att ta ut sin lagstadgade rätt till föräldraledighet. Det är något som arbetsgivare förväntar sig och inte något som nyblivna föräldrar behöver ta strid för. Om föräldraförsäkringen luckras upp så att föräldradagar kan överlåtas till vem som helst riskerar pressen på småbarnsföräldrar att ta ut färre föräldradagar att öka. Detta gäller i synnerhet mansdominerade arbetsplatser där normen om föräldraledighet inte är lika etablerad.

Självklart måste föräldraförsäkringen vara anpassad till hur dagens samhälle och familjekonstellationer ser ut. Detta var också en anledning till att den S-ledda regeringen möjliggjorde för en vårdnadshavare att överföra föräldradagar till sin sambo att kunna dela på föräldraledigheten. Mer behöver också göras för ensamstående, oftast mammor, som har behov av avlastning och stöd i vården av barnet.

Men det förslag som nu ligger på regeringens bord riskerar att förändra försäkraförsäkringen i grunden, från att möjliggöra för föräldrar att vara hemma med sina barn till att i praktiken bli en barnomsorgspeng, en försäkring för att ett barn ska kunna vara hemma med någon vuxen. S-kvinnor anser att regeringen saknar konsekvensanalys, både vad gäller barnperspektivet, påverkan på jämställdheten, och den marknad som förslaget öppnar upp för. En mer flexibel föräldraförsäkring får inte göra föräldraförsäkringen till ett system för skattefinansierade barnvakter.

Annika Strandhäll,
Ordförande S-kvinnor

Publicerad i Aftonbladet 4 september 2023.

facebook Twitter Email