Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu måste EU stoppa våldet mot kvinnor

Fred, frihet och feminism. Det är vad vi socialdemokratiska kvinnor demonstrerar för på Första maj och de är våra prioriterade frågor i valet till Europaparlamentet den 26 maj. För Europa behöver mer fred, frihet och feminism. Det skulle medborgare i alla Europas länder vara vinnare på.

Publicerad i Aftonbladet 29 april 2019.*

Det absolut grövsta uttrycket för ojämställdhet är mäns våld mot kvinnor. Det är ett demokratiskt problem, ett jämställdhetsproblem och ett kriminellt problem – ett problem för hela samhället.

I en stor undersökning bland EU:s medlemsländer uppger var tredje kvinna att hon har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sitt vuxna liv. Samtidigt är mörkertalet stort, bara lite mer än var tionde kvinna har polisanmält den allvarligaste incidenten.

De senaste decennierna har det blivit allt mer tydligt att de framgångar vi sett för jämställdhet och kvinnors rättigheter inte kan tas för givna.

Varje generation måste försvara och återerövra jämställdheten. Om inte det sker kommer kvinnors rättigheter och möjligheter att utmanas och inskränkas. Det är tydligt att den kampen behöver tas både i Sverige och i EU.

Inom Europarådet har en konvention mot mäns våld mot kvinnor arbetats fram – Istanbulkonventionen. Där slås fast att mäns våld mot kvinnor måste förebyggas för att kunna uppnå jämställdhet. Fortfarande är det sju av EU:s 28 medlemsländer som inte har ställs sig bakom den. Sverige ställde sig bakom den samma dag som den lades fram.

Mäns våld mot kvinnor – oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, om det sker i en relation eller av några som aldrig träffats förr – begränsar och förhindrar kvinnors frihet.

Istanbulkonventionen tar för lång tid att få på plats, därför vill vi socialdemokrater se ett EU-direktiv mot våld mot kvinnor. Så säkerställs kvinnors säkerhet, EU:s grundläggande värderingar och EU få större muskler att se till att våld mot kvinnor motarbetas i alla EU:s medlemsländer.

Samtidigt är mäns våld mot kvinnor inte begränsat till hemmet. Mer än varannan kvinna i EU har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Var tredje uppgav att förövaren var en chef, kollega eller kund.

Förändring måste ske i både hemmet och på arbetsplatsen. Därför vill vi socialdemokrater se ett metoo-direktiv i EU – så att kvinnor inte ska behöva bli utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatsen.

EU:s arbetsmiljöarbete har länge varit eftersatt. För att uppnå arbetsplatser fria från sexuella trakasserier måste den lagstiftningen stärkas. En central del i direktivet måste vara att få bukt med det missbruk vi ser av sekretessavtal. Arbetsgivare i EU måste ta det fulla ansvaret för att hantera sexuella trakasserier.

Var tredje kvinna i EU saknar jobb och Europa har de högst utbildade hemmafruarna i världen – då ökar otryggheten och kvinnors frihet begränsas. Vi socialdemokrater vet att trygghet på jobbet och i hemmet hänger ihop. Vi har en politik för att möta ojämställdheten, i såväl Sverige som i EU.

Sverige är ett föregångsland när det handlar om jämställdhet. Vi har stora utmaningar på hemmaplan, men också en lång tradition av att ta mäns våld mot kvinnor på allvar. EU:s medlemsländer har mycket att lära av den svenska modellen.

Den 26 maj är det vi tillsammans som avgör vilken riktning EU ska ta. Rösta för fred, frihet och feminism – kryssa en S-kvinna.

Annika Strandhäll, socialdemokratisk minister

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor och kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna

* Lokala versioner av artikeln har publicerats i:

Arbetarbladet med S-kvinnor i Gävleborg
Avesta Tidning med S-kvinnor i Dalarna
Dala-Demokraten med S-kvinnor i Dalarna
Dalarnas Tidning med S-kvinnor i Dalarna
Gävle Dagblad med S-kvinnor i Gävleborg
Helahälsingland med S-kvinnor i Gävleborg
Mariestadstidningen med S-kvinnor i Skaraborg
Sydöstran med S-kvinnor i Blekinge
Värmlands Folkblad med S-kvinnor i Värmland
Västerbottens Folkblad med S-kvinnor i Västerbotten
Östra Smålands Nyheter med S-kvinnor i Kalmar län

facebook Twitter Email