Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu måste rätt till heltid bli lag

Många av de största bristerna på arbetsmarknaden drabbar kvinnor och en attraktiv arbetsmarknad måste vara jämställd. Därför är det dags för S-kongressen att besluta om rätt till heltid på hela arbetsmarknaden. Dessutom vill vi se en tydlig tidsplan för när och hur vi når en individualiserad föräldraförsäkring.

Publicerad i Dagens Samhälle den 29 maj 2015.

”Framtidens jobb” är ett huvudtema för Socialdemokraternas kongress 2015 som i helgen genomförs i Västerås. Det är ingen liten fråga, och det är en viktig jämställdhetsfråga. Många av de största bristerna på arbetsmarknaden drabbar kvinnor. En attraktiv arbetsmarknad måste vara jämställd. Offentlig sektor har en viktig roll att gå för i det arbetet och därmed trygga framtidens personalförsörjning.

Att bilda en uttalat feministisk regering förpliktigar. Det handlar om att både se och problematisera maktstrukturer och att faktiskt göra något åt det. Feministisk politik måste göra skillnad! Vi har sett flera goda exempel på förslag som kommer att förbättra kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi S-kvinnor att det krävs mycket större steg än man tar i dag.

Heltidsfrågan måste lösas, nu! Var tredje kvinna jobbar deltid i dag, de allra flesta helt ofrivilligt. För män gäller var tionde. Inom till exempel handeln är deltiderna ett enormt problem och det är enormt ojämställt. Butiker med manlig personal erbjuder oftast heltid, butiker med kvinnlig personal har oftast mest deltid.

Vi är glada att SKL går före och tar fram centrala kollektivavtal om heltid i kommuner och landsting. För övriga arbetsmarknaden hoppas fortfarande Socialdemokraterna att arbetsmarknaden ska lösa det här själva, men vi vill inte vänta. Alla måste få rätt att försörja sig i den utsträckning de behöver och deltidsorienteringen måste brytas. Därför kräver S-kvinnor lagstiftning om heltid på hela arbetsmarknaden.

Missbruket av visstider drabbar kvinnor hårdast. Otrygga anställningarna hindrar kvinnor från ekonomiskt självförsörjande, det förhindrar möjligheten till löne- och karriärsutveckling, försämrar möjligheten att påverka sitt jobb och sin arbetsmiljö och det sliter hårt på kvinnors hälsa. Både fysiskt och psykiskt ökar kvinnors ohälsa drastiskt.

Socialdemokraterna krävde tidigare att missbruket av visstider skulle lagstifta bort. Det vill man nu avvakta med, i stället ska parterna få mer tid att teckna egna avtal. S-kvinnor vidhåller kravet om lagstiftning, det här är inte heller en fråga som löser sig själv och tryggheten för de anställda måste säkras!

Vi vet att en individualisering är det enda sättet att skapa en jämställd föräldraförsäkring. Vi vet att ett jämställt familjeliv är avgörande för ett jämställt arbetsliv. Vi vet också att vi har starkt stöd för individualisering både inom socialdemokratin och andra organisationer, bland annat driver LO samma linje. Är vi överens om att vi behöver ta avgörande steg mot ett mer jämställt uttag, då är det dags för det.

Det är dags att en gång för alla löser den här frågan. Föräldraförsäkringen är komplex och värdeladdad och det är inte konstigt att den är omstridd. Men en feministisk regering kan inte stå bakom ett system där gemensamma resurser befäster ojämställdhet, de måste fördelas ansvarsfullt. Om Socialdemokraterna verkligen vill ta avgörande steg mot ett jämnare uttag, då vill vi se en tydlig tidsplan för när och hur vi når en individualiserad föräldraförsäkring och vi vill ha besked om när en sådan tidsplan kan presenteras.

En rad förslag som behandlas under S-kongressen kommer att vara viktiga för jämställdheten och jämlikheten. Så som en förbättrad arbetsmiljö, årliga lönekartläggningar, satsningar på kvinnors hälsa, utbyggd och bättre barnomsorg och äldreomsorg för att alla ska kunna jobba i den utsträckning de behöver.

En jämställd värld är möjlig, med en feministisk politik som tar de nödvändiga steg som behövs.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email