Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nu måste vi förbjuda sugardating-sidorna

Sexuell exploatering av flickor på nätet och grooming ökar. Hälften av alla 15-åriga flickor i Sverige uppger att de blivit kontaktade i sexuella syften av någon de tror är en vuxen enligt barnrättsorganisationen Childhood.

Publicerad i Aftonbladet 14 oktober 2022.

I veckan rapporterade Sveriges Radios ”Kaliber” om hur flickor utsätts för grooming och sexuell exploatering genom så kallade sugardatingsidor på nätet. Med en glamorös inramning lockas unga tjejer att lägga upp profiler med bilder på sig själva, och många av dem dras sedan in i sexuellt utnyttjande och prostitution.

Aldrig har det varit lättare för pedofiler och sexköpare att anonymt och utan vuxenvärldens insyn kontakta vilsna och sårbara flickor. Utvecklingen är skrämmande och kräver att samhället kliver in med full kraft.

Redan 2018 anmälde S-kvinnor företagen Sugardaters och Rich Meet Beautiful för koppleri och anstiftan till sexualbrott. Detta efter tidigare avslöjanden om män som försökt köpa sex av minderåriga flickor på dessa sidor. Åklagaren lade dock ner ärendet med hänvisning till att det inte är uppenbart att det rör sig om koppleri.

Vi menar, precis som polisens prostitutionsgrupp, att det är uppenbart att det är just detta som är företagens affärsidé. Om inte lagstiftningen är tillräckligt tydlig för att domstolarna ska kunna skydda barn och unga från sexhandel så måste lagen skärpas.

S-kvinnor kräver att skyddet för flickor mot kommersiell sexuell exploatering stärks genom fem viktiga områden:

  1. Förbjud sugardatingsidor. Sexköpare ska inte kunna runda sexköpslagen och kopplerilagstiftningen måste anpassas för att komma åt nya plattformar för prostitution och människohandel.
  2. Utveckla och utöka det uppsökande arbetet. Elevhälsan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste ha tillräcklig kunskap och rutinmässigt ställa frågor om kommersiell sexuell exploatering för att kunna identifiera barn som utsätts.
  3. Säkerställ tillgång till traumabehandling för utsatta barn. Regionerna måste öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin, särskilt i de regioner där tillgången till behandling är som lägst.
  4. Stärk det straffrättsliga skyddet för barn under 18 år. Lagstiftningen behöver ändras så att all kommersiell sexuell exploatering av barn 15–17 år harmoniseras med sexualbrott mot barn under 15 år. Därtill ska barnets skydd inte påverkas av förövarens upplevelse av barnets ålder. Arbetet har inletts genom S-regeringens åtgärdsprogram och måste fortsätta.
  5. Utforma nationella riktlinjer för målgruppen. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utveckla föreskrifter och rekommendationer till insatser som kombinerar skydd och rehabilitering för utsatta flickor och kvinnor. Det kan handla om att polisanmälan och utredning av socialtjänsten alltid ska göras vid misstanke om att ett barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Det bör också utredas huruvida utsatthet för kommersiell sexuell exploatering är en rimlig grund för placering på särskilda ungdomshem, något som sker i dag.

Att sugardatingsidor fortfarande är tillåtna och har kunnat fortsätta växa är en skandal och ett enormt svek mot redan utsatta tjejer och kvinnor.

Varje anständigt samhälle har ett ansvar att säkerställa skydd från sexuell exploatering och våld. I ett sådant samhälle finns ingen plats för företag som hjälper sexköpare att komma i kontakt med redan utsatta barn.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

Läs mer och lyssna på Annika Strandhäll i en intervju i SR P4.

facebook Twitter Email