Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nya förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Den senaste veckan har kvinnofridsfrågan varit i fokus, efter en rad brutala mord på kvinnor. Kvinnor som mördats av män de haft en nära relation med. Idag presenterar regeringen en rad åtgärder för att skynda på arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har alltid prioriterat den här frågan. Steg för steg har vi tagit beslut för stärkt kvinnofrid och barnfrid. Med stora förebyggande satsningar på polisen, stora resursökningar till kvinnojourerna, straffet för mord på närstående ska ge livstids fängelse, straffskärpningar för hedersrelaterade brott och att Sverige idag har en av världens strängaste sexualbrottslagstiftning baserad på samtycke. Bara för att nämna några oerhört viktiga reformer som redan genomförts eller håller på att genomföras.

Nu tas nästa steg med ytterligare åtgärder:

En del i detta är att Jämställdhetsmyndigheten får uppdrag att säkra att alla myndigheter arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor, att personuppgifter för gömda kvinnor röjs, med att höja kompetensen hos de som möter våldsutsatta kvinnor i alla lägen.

Regeringen presenterar också en rad straffskärpningar, som grundar sig på det uppdrag att utreda kontaktförbud och straffskärpningar, som riksåklagaren fått:

  • Straffskärpning för grov kvinnofridskränkning är en del, där minimistraffet nu höjs från nio månader till ett års fängelse. Fridskränkningsbrotten utvidgas också till att omfatta förtal och förolämpning så att fler gärningsmän kan dömas.
  • Fotboja till förstahands-åtgärd vid beslut om utvidgat kontaktförbud föreslås, i enlighet med utredningen. Fotboja finns redan som möjlig åtgärd vid överträdelse av kontaktförbud, nu ska det kunna göras direkt när kontaktförbud har utdömts.
  • Skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud föreslås, där böter tas bort ur straffskalan och det istället ger fängelse. Ansvarsfrihet avskaffas också vid ringa fall och även ringa fall av överträdelse ska kunna straffbeläggas.
  • Kontaktförbud gällande gemensam bostad ska göras lättare att utfärda. Ta bort väsentliga krav och för att sänka tröskeln för kontaktförbud och begränsa tillgången till en gemensam bostad.

Beredningen av detta är nu i slutskedet och regeringen går nu till lagrådet med sina förslag redan före sommaren, för att sedan ta dem vidare till riksdagen.

– S-kvinnor och Socialdemokraterna har jobbat länge med den här frågan tillsammans. Vår gemensamma vision är tydlig – en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Det har vi drivit i många år nu. Vi har en regering som går från ord till handling, och steg för steg realiserar oerhört viktiga åtgärder som räddar liv. Det arbetet måste fortsätta, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Regeringen har två prioriterade områden – gängkriminalitet och våld mot kvinnor. De är lika högt prioriterat av regeringen. Vi måste stärka lagstiftningen, men också förbättra verktygen för att utreda de här brotten, för att kunna döma fler män för sina brott.

Barns rättigheter i de här sammanhangen är också högt prioriterade av regeringen. Barn som bevittnar våld i hemmet ska äntligen ges brottsofferstatus. Översyn gällande vårdnad och umgänge har också aviserats tidigare av regeringen, och där vill också regeringen arbeta vidare för att se skärpta regler och ett helhetsgrepp i frågan.

Regeringen medger också att vi alla lever med en historisk skuld här, de här utredningarna har tidigare inte haft de resurser som krävs för att prioritera detta. Utbyggnaden av polismyndigheten har därför också varit avgörande i detta sammanhang, gjort polisen med närvarande så de kan jobba mer långsiktigt och målinriktat mot sexualbrott, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott.

facebook Twitter Email