Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nycklar till trygghet är avgörande för jämställdheten

Det vi vill se är människor som är villiga att göra lika stora uppoffringar för jämställdheten som nu skett för att få stopp på pandemin, skriver Carina Ohlsson, S-kvinnor, som inför 1 maj väljer att fokusera på nycklar till trygghet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 23 april 2020.

Första maj är vår stora högtidsdag. Det är en dag som brukar symboliseras av gemenskap, glädje och kampvilja. Det är en dag som också brukar kännetecknas av umgänge och sociala aktiviteter. Årets första maj blir tyvärr lite annorlunda. Denna vår liknar ingenting vi tidigare upplevt. Corona har dragit fram i Sverige och i världen och i pandemins spår följer en stor osäkerhet, minskade sociala kontakter och hårda prövningar.

Krisen har med all tydlighet också visat oss att världen är en och att vi människor, när läget är allvarligt, förenar oss i gemensam kamp över nationsgränser. Forskare delade snabbt hela coronavirusets arvsmassa och har sedan dess kämpat tillsammans för ett vaccin och botemedel.

I Sverige har våren varit det starka samhällets revansch! Den kamp som vi socialdemokrater alltid drivit för ett tryggt och solidariskt samhälle har under denna kris omfamnats av det stora flertalet. Jag hoppas att alla som nu anammat socialdemokratins ideal står upp för dessa också när krisen är över. Då kommer vi behöva ta upp kampen igen – för välfärden, för tryggheten, för jämlikheten, för jämställdheten och för miljön.

Framför allt kommer vi att behöva framhäva nycklar till trygghet. Nycklar till trygghet är S-kvinnors första maj-paroll i år och med det vill vi visa hur det starka samhället ser ut när det är jämställt. Det samhälle S-kvinnor vill ha innebär inte bara en stark välfärd och stora satsningar. Det vi vill se är människor som är villiga att göra lika stora uppoffringar för jämställdheten som nu skett för att få stopp på pandemin.

Det är ganska komplext att under livets gång se hur hela livspusslet till slut gör att 70 procent av fattigpensionärerna är kvinnor, men faktum är att allt hänger ihop och bristen på jämställdhet gör kvinnor till de stora förlorarna. Vi vill visa hur det starka jämställda samhället kan se ut!

Ekonomisk självständighet är feministisk revolution. Från vaggan till graven handlar det om att kvinnor ska ha rätt till jämställd hälsa, jämställt föräldraskap, heltid som norm, jämställda löner och slutligen en pension som är värd namnet. Under vecka 18 kommer S-kvinnor att specificera dessa livsavgörande reformer mer konkret i sociala medier.

Trygghet är en grundförutsättning för ett starkt samhälle. I senaste valet gick vi S-kvinnor fram med kravet att öka kvinnors trygghet både i samhället, i arbetslivet och i hemmet. Att jobba förebyggande med till exempel feministisk samhällsplanering är jätteviktigt för att öka tryggheten på gator och torg och därmed värna allas frihet.

Men trygghet är inte bara en fysisk miljö. Det näthat som drabbar kvinnor i stor utsträckning sprider oro och rädsla och begränsar lusten att uttrycka sig fritt. Därmed påverkar det också demokratin. Det är helt oacceptabelt. I S-kvinnor fortsätter vi vårt arbete med digitalt systerskap – med att sprida nätkärlek för att motverka hatet.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och den yttersta otryggheten för många kvinnor. Stora satsningar har gjorts för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De pengar som regeringen tillfört landets kvinnojourer för att möjliggöra en långsiktigare planering av deras livsviktiga verksamhet är ett exempel på ett mycket välkommet beslut.

När det gäller kampen mot hedersrelaterade brott och förtryck är jag glad att regeringen hörsammat S-kvinnors krav och nu går fram med ett lagförslag om en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och ett nytt barnäktenskapsbrott. Vi måste göra allt som står i vår makt för att motverka parallella samhällen byggda på patriarkala strukturer.

Med det sagt återstår enorma utmaningar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det förebyggande arbetet med att förändra normer och värderingar är eftersatt. Det måste genomsyra hela samhället, inte minst skolan och idrottsrörelsen har en viktig roll i detta arbete. S-kvinnors kamp mot mäns våld mot kvinnor upphör inte förrän våldet gör det.

Carina Ohlsson 
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email