Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Nytt barnfridsbrott

Regeringen presenterar idag nya lagförslag för att stärka barnrättsperspektivet när det gäller våld i nära relationer, en fråga S-kvinnor länge kämpat för. Det blir nu straffbart att utsätta ett barn för att bevittna (se eller höra) vissa brottsliga gärningar, såsom våld- och sexualbrott, i en nära relation.

Nära relation innebär att barnet har en relation både till förövare och offer. Brottet ska ge upp till 2 års fängelse, för särskilt grova brott upp till 4 år. Barnet som bevittnat våld ska ses som brottsoffer, ges egna målsäganden och den förälder/förövare som döms för barnfridsbrott kommer även bli skadeståndsskyldig gentemot barnet.

Uppdraget för den särskilda företrädaren för barn utvidgas så att barnet kan få hjälp med att få ut det skadestånd som dömts ut. Lagförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli i år.

Nationell strategi
I ett nästa steg ska även en särskild utredare inom kort få ges uppdraget att lämna förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, som även inbegriper hedersrelaterade brott. Strategin ska ha ett helhetsperspektiv, tydliggöra olika aktörers ansvar, identifiera brister och föreslå insatser för att förebygga att barn utsätts.

”Det här är en fråga jag och vi S-kvinnor kämpat för oerhört länge. Det här måste göras, barns rättigheter måste tas på allvar. Att barns ställning stärks är viktigt för att vi ska efterleva barnkonventionen och barns grundläggande rättigheter”, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

”Mäns våld mot kvinnor och barn har lika hög prioritering som gängkriminalitet” sa Morgan Johansson på presskonferensen.

facebook Twitter Email