Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Oacceptabel utveckling i Polen och Ungern

I skuggan av covid-19 pandemin intensifierar de regeringsbärande partierna i Ungern och Polen sitt grepp om länderna. EU och Europarådet måste omedelbart agera på det som sker.

Publicerad på Europaportalen 4 maj 2020.

Demokratin, rättsstatens principer och de fundamentala rättigheterna har de senaste åren varit under hård press. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2020 visar en tydlig nedgång globalt, men också i en hel del av EU och Europarådets medlemsländer.

Under coronoakrisen har situationen eskalerat. I skuggan av covid-19 pandemin intensifierar de regeringsbärande partierna i Ungern och Polen sitt grepp om länderna. De båda högernationalistiska regeringarna har länge attackerat grundläggande principer och värden och gör nu ytterligare framstötar – något som aldrig kan accepteras. EU och Europarådet måste omedelbart agera på det som sker.

I Ungern har premiärminister Viktor Orbán skaffat sig maktbefogenheter på obestämd tid med covid-19 som täckmantel. En åtgärd som är helt oförenlig med demokratiska och rättsstatliga principer. Den oberoende amerikanska tankesmedjan Freedom House och det internationella demokratimätningsprojektet Varieties of Democracy listar numera Ungern som endast delvist demokratiskt på grund av de senaste årens utveckling. Ett av de första initiativen som presenterades av Orbán, i kölvattnet av hans nya maktbefogenheter, var att ge sig på transpersoner genom att juridiskt kön inte längre ska erkännas. Regeringen i Polen ligger hack i häl. Det polska partiet Lag och rättvisa har fortsatt sitt korståg mot kvinnor genom att försöka ytterligare begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. Detta i ett land som redan har en av Europas strängaste abortlagstiftningar.

För oss socialdemokrater är utvecklingen oacceptabel. EU och Europarådet bygger på att värna demokratin, freden och friheten i regionen.  Första steget måste alltid vara samtal och dialog med berört land, men när ett land har gått för långt och förbrukat sin trovärdighet bör även deras inflytande och medlemskap ses över.

Vi vill inte att en enda krona av våra skattebetalares pengar ska  gå till att stödja krafter som har som mål att använda sin ställning till att nedmontera demokratin, åsidosätta rättsstatens principer och kränka de mänskliga rättigheterna. Därför måste det ekonomiska stödet till landet kunna strypas och istället gå till att stödja civilsamhället och lokala aktörer.

Arbetet i de parlamentariska församlingarna fortsätter, men även partigrupperna har ett ansvar. Det ungerska Fidesz-partiet tillhör Moderaterna och Kristdemokraternas partigrupp EPP och det polska partiet Lag och rättvisa tillhör Sverigedemokraternas partigrupp ECR. Moderaterna har den senaste tiden äntligen på allvar börjat arbeta för en uteslutning av Fidesz, dock utan framgång. I ECR är tystnaden total.

Vi befinner oss i en märklig tid då åtgärder som aldrig tidigare hade accepterats nu behövs i kampen mot den avskyvärda pandemin. Men viktigt att poängtera är – åtgärder som begränsar vår frihet måste alltid vara relevanta, proportionerliga, tidsbegränsade och ske på ett transparant sätt. De grundläggande värderingarna och principerna måste alltid skyddas, även i kristider.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S), riksdagsledamot och suppleant i Europarådets parlamentariska församling

Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor

Evin Incir (S), Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor

Heléne Fritzon (S), delegationsledare för S i Europaparlamentet och ledamot i jämställdhetsutskottet

Åsa Westlund (S), riksdagsledamot och ordförande för EU-nämnden

facebook Twitter Email