Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Oacceptabelt att KD vill att mammografi ska kosta pengar

Alla känner någon som drabbats av cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och en stor folkhälsofråga. Rosa bandet gör ett fantastiskt arbete med att påminna oss särskilt i oktober om kampen mot bröstcancer. Att KD vill avgiftsbelägga mammografin är för oss obegripligt

Publicerad i Göteborgs-Posten 6 november 2020.

S-kvinnor vill slå vakt om den avgiftsfria mammografin, något som aldrig får tas för givet. Vi vet att Kristdemokraterna och Ebba Busch redan 2019 i sitt budgetförslag till riksdagen ville ta bort avgiftsfriheten. Att införa patientavgift för mammografi sänder helt fel signal och kan innebära att vissa grupper i högre utsträckning avstår.

Istället borde vi ta ytterligare steg i rätt riktning genom att göra mammografin avgiftsfri för alla, alltså även för kvinnor över 74 år som idag inte omfattas av screeningprogrammet och måste betala avgift. Det är viktigt att fortsätta undersökningarna även när man blir äldre. Cirka 20 procent av alla som upptäcks ha bröstcancer är över 74 år och idag vet vi att kvinnor lever längre och kan får allt fler friska år. S-kvinnor har motionerat i riksdagen om att screeningprogrammet ska omfatta även kvinnor över 74 år.

Räddar liv

Att upptäcka och påbörja behandling tidigt är av största vikt. Forskningen har visat att regelbunden mammografi är en viktig åtgärden för tidig upptäckt och behandling av bröstcancerpatienter. Mammografi räddar liv.

Det som är oroande är köerna till vård och behandling av bröstcancer i många regioner. Idag styrs Sverige regioner och hälso- och sjukvård till allra största del av borgerliga partier (73 procent) och vårdköerna bara ökar.

Inga kvinnor ska tveka eller hindras av ekonomiska skäl. Vi vet att deltagandet ser olika ut i olika socioekonomiska områden och regioner. För att öka deltagandet i de grupper som fortfarande inte nås behövs särskilda och riktade insatser för att informera om vikten av mammografi och även att den är avgiftsfri.

Kvinnors hälsa är en viktig jämställdhetsfråga och vi vet att vården har omotiverade skillnader mellan könen. Detta måste synliggöras och bekämpas. För oss S-kvinnor är reformer som avgiftsfri mammografi självklar och vår fråga är om Ebba Busch och KD i sitt budgetförslag fortfarande vill avskaffa det?

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och Förbundsordförande S-kvinnor

Annika Strandhäll, talesperson (S) i jämställdhetsfrågor och S-kvinna

Vivianne Macdisi, regionråd Uppsala och S-kvinna

Janette Olsson, regionråd Västra Götalandsregionen och S-kvinna

facebook Twitter Email