Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ojämställda kommunstyrelser är ett hot mot demokratin

Endast hälften av landets kommunstyrelser har en jämn representation av män och kvinnor medan resterande hälft har en mansdominerad sammansättning. I Perstorps kommun består kommunstyrelsen endast av män.

– Detta är helt oacceptabelt och ett allvarligt hot mot demokratin. Om de beslutsfattande organen inte representerar befolkningen vad gäller kön, ålder och utländsk bakgrund kommer inte besluten heller att göra det, kommenterar Carina Ohlsson, S-kvinnors ordförande.

För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi ha en jämställd politik som driver på för en sådan utveckling. Socialdemokraterna har gått före i denna utveckling med införandet av varvade listor på alla nivåer. På nationell nivå har gjorts stora framsteg till en mer jämställd representation. Men det räcker inte med en jämställd riksdag och regering, alla Sveriges 290 kommuner och 20 landsting måste vara jämställda. Att det på lokal nivå fortfarande är en klar mansdominans är därför mycket bekymmersamt. S-kvinnor kräver ett stopp på mansstyret och en jämställd representation av män och kvinnor i alla beslutsfattande organ!

facebook Twitter Email