Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Öppet brev till Sveriges regering om att stoppa handeln med barn och kvinnor i surrogatindustrin

S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson skriver i dag tillsammans med flera andra organisationer och förbund, under ett öppet brev till utrikesminister Ann Linde, justitieminister Morgan Johansson och socialminister Lena Hallengren angående surrogatmödraskap.

Öppet brev till:
Utrikesminister Ann Linde
Justitieminister Morgan Johansson
Socialminister Lena Hallengren

Under våren har exploateringen av barn och kvinnor inom surrogatindustrin blivit uppenbar för allt fler. När Ukraina, som står för en stor del av den internationella surrogathandeln i världen, stängde sina gränser på grund av coronaviruset, har chockerande bilder inifrån surrogatkliniker spridit sig över världen. Nyfödda barn i långa rader som skriker efter närhet.

Den 28 maj gick Ukrainas Barnombudsman Mykola Kuleba ut för att vädja om ett förbud mot handeln. Kuleba likställer surrogatkontrakten med slaveri för de kvinnor som lockas att tjäna pengar på att föda barn åt välbeställda västerlänningar. Surrogatavtalen förbinder kvinnorna att redogöra för vart och ett av sina steg under graviditetens nio månader. Kontrakten ger även beställarna rätt att lämna tillbaka barn som på något sätt ”avviker från det normala” i form av sjukdomar eller funktionsnedsättning. (se bilaga 1)

Den 3 juni skickade över 200 kvinnoorganisationer från 40 länder ett brev till Ukrainas president och krävde att landet inför ett förbud mot surrogathandeln baserat på FNs konventioner om barns och kvinnors rättigheter. (se bilaga 2) Ett förbud stöds även av FNs specialrapportör som definierat kommersiellt surrogatmoderskap som handel med barn. [1]

Samtidigt fortsätter surrogatindustrin sin marknadsföring. I Sverige erbjuder företag ”reducerade priser” på surrogatmoderskap från Ukraina under sommaren. [2]

Undertecknande organisationer undrar hur länge den svenska regeringen ska se mellan fingrarna på den växande reproduktiva handeln med kvinnor och barn? 2016 slog regeringens utredning fast att surrogatmoderskap inte ska införas i Sverige och att kommersiellt surrogatmoderskap strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige åtagit sig att följa. [3] Att den svenska regeringen inte på fyra år inlett arbetet för ett förbud är djupt olyckligt och ett svek mot det ökande antalet kvinnor som utnyttjas.

Att det saknas reglering i Sverige kring surrogatmoderskap innebär att myndigheter idag tvingas att agera utan mandat från regering och riksdag. UDs hantering av surrogatärenden på Sveriges ambassader, främst i Ukraina och Georgien, bidrar snarast till ett understödjande av handeln.

Vi förutsätter att regeringen delar vår oro för den marknadisering av barn och exploatering av kvinnor som surrogathandeln innebär, att initiativ tas för att skyndsamt arbeta för ett förbud mot all form av handel med barn och kvinnors reproduktiva rättigheter. Till dess att en reglering är på plats förväntar vi oss att svenska myndigheter, inklusive ambassader, omedelbart uppdras att avråda svenskar från att beställa surrogatmoderskap och att de svenskar som kontaktar dem informeras om de risker och det utnyttjande som surrogatmoderskap innebär.

Stockholm 4 juni, 2020

Aida Badeli, ordförande Grön Ungdom
Susanne Bergenbrant Glas, ordförande Sveriges Kvinnliga Läkares Förening
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Fanny Hahne, ordförande Rebella Unga S-kvinnor
Ewa Larsson, ordförande Gröna Kvinnor
Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor
Olga Persson, förbundsordförande Unizon
Jenny Westerstrand, ordförande Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks
Helena Wilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna

[1] FNs specialrapportör om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, Rapport 2018, MR-rådets 37e session.
[2] https://www.nordicsurrogacy.se/nyheter/reducerade-kostnader-for-surrogatmodraskap
[3] Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11.

facebook Twitter Email