Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Organiserat abortmotstånd kräver kraftfull moteld

Normalisering kan låta harmlöst, men att skjuta på gränserna för vad som är acceptabelt är livsfarligt. Det sker så långsamt att vi knappt märker det. För bara ett decennium sedan skulle det vara orimligt att ställa sig i riksdagen och debattera de här frågorna”, skriver Carina Ohlsson (S).

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 12 november 2020.

Varje år utförs närmre 20 miljoner osäkra aborter i världen. Det finns lika många skäl som kvinnor till att en flicka eller kvinna inte känner att hon kan eller vill genomgå en graviditet eller förlossning. Att genomgå en illegal abort är ofta förenat med livshotande risker, ändå pressas varje år miljontals kvinnor till detta beslut. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör 47 000 flickor och kvinnor varje år efter en illegal abort.

Vi har som alla följt utvecklingen i USA sista dagarna. Maktskifte i Vita huset är otroligt viktigt för kvinnors rättigheter. Abortmotstånd är en del av konservativ politik i USA och den linjen har även Trump drivit. Ett av hans första beslut var att minska eller helt strypa finansiering till SRHR-verksamheter som bidrar till säkra aborter. Och vad som händer i USA är viktigt, det sätter tonen för hur kvinnors rättigheter utvecklar sig i hela världen.

Trenden att högerkonservativa vinner makt har tyvärr länge krupit närmre. I Europa tillhör Polen de länder som har bland de strängaste abortlagarna – det tillåts bara om du kan bevisa att du blivit våldtagen, utsatt för incest, eller om det innebär livshotande risker. Trots detta har Polens nationalkonservativa styre försökt skärpa lagarna – de vill inte att livshotande risker för kvinnan och barnet ska vara ett argument, vilket hade förhindrat närmre 90 procent av de aborter som ändå utförs i landet.

Efter kraftiga protester har Polens regering backat från de mest extrema förslagen. Men det här betyder inte att kampen är vunnen. Polska regeringen har i dag politiskt tillsatta domare med tydliga mål att stärka abortmotståndet.

Och Polen är inte unikt. Tendenserna att de här krafterna organiserat sig ser vi över hela världen. Även i Sverige finns nätverk och aktivister som drivit en konservativ agenda för att begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. För några år sedan uppmärksammades två fall där barnmorskor krävde rätten att få vägra utföra aborter i arbetet. Båda fallen drevs av samma advokat, sponsrades av samma rörelser, med starka kopplingar till pro life-rörelser i Sverige och internationellt. Det handlade aldrig om en enskild barnmorskas önskan, utan om organiserat abortmotstånd som systematiskt arbetat på samma rätt i en rad länder.

Normalisering kan låta harmlöst, men att skjuta på gränserna för vad som är acceptabelt är livsfarligt. Det sker så långsamt att vi knappt märker det. För bara ett decennium sedan skulle det vara orimligt att ställa sig i riksdagen och debattera de här frågorna. Men när högerextrema krafter skriker allt högre så normaliserar de plötsligt för andra partier att i skuggan av det ta mindre steg åt samma håll.

För några år sedan såg vi prov på det när KD la fram förslag i både Kronoberg och Jönköpings landsting om att utreda så kallade samvetsklausuler – att barnmorskor ska få vägra utföra aborter med hänvisning till religiös övertygelse. Ebba Busch uttalade sig också om att det var rimligt att titta på både samvetsklausuler och sänkta abortgränser.

Den gången gick det inte, S-kvinnor var bland de första att uppmärksamma detta och ge kraftfull moteld. Vi fick höra att vi överreagerade. Moderaterna lokalt hade först tänkt stötta förslaget, men backade efter att vi synat det.

För vi ska aldrig låta oss luras att samvetsklausuler, eller ”samvetsfrihet” som KD och SD kallar det, har med religionsfrihet att göra. Det handlar om att begränsa aborträtten, inget annat. I länder som Polen betyder det att även om du utsatts för incest kanske du inte får någon abort, eftersom läkaren har rätt att vägra hjälpa dig.

Apropå normalisering, leder samhällsklimatet i länder som har sådana klausuler ofta till att det blir för kontroversiellt att vara den läkare som säger ja till en abort. Vilket vi också ser just nu i delar av Italien, där nyfödda barn sedan lämnas i ”hemlighet” till kyrkan.

Tillgång till laglig och säker abort krävs för kvinnors rätt till sin egen kropp och makt över sina egna liv. Ett av våra krav är därför att EU-stöd stryps för länder som i och med det inte lever upp till grundläggande värderingar som EU måste stå bakom.

Sverige har tagit en rad viktiga beslut som rör SRHR senaste åren som en stärkt sexualbrottslag. Allt starkare röster höjs för att begränsa spridning av kommersiell pornografi. Nyligen fattades även beslut om att göra sex och samlevnad till en obligatorisk del av lärarutbildningen. Vi vill fortsätta driva den utvecklingen framåt, både i Sverige och internationellt.

Vi kommer aldrig tystna. Vi kommer alltid ta kampen. Vi kommer alltid att både fortsätta driva kampen framåt och bevaka att den inte utmanas och av de som vill ta steg bakåt.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email