Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Öronmärk fler föräldradagar till både mammor och pappor

Både föräldrar och barn skulle gynnas av en delad och individualiserad föräldraförsäkring. Barn och pappor skulle ha starkare band med varandra och löneklyftan mellan kvinnor och män skulle minska.

Publicerad i Göteborgsposten 21 juni 2023.

De flesta i Sverige tycker att föräldrar ska dela lika på ansvaret för sina barn. Fler än hälften anser att det är viktigt att föräldraledigheten delas lika. Det visar en ny Novus-undersökning från TCO. Men i verkligheten är det kvinnor som tar det största ansvaret för barn vad gäller föräldraledighet och vård av barn.

Mätt i månader var kvinnor i genomsnitt borta från arbetet på grund av betald och obetald föräldraledighet i 12,7 månader under barnens första två år, för barn födda 2019. Motsvarande siffra för män var 3,4 månader. Utvecklingstakten som är nu visar att det kommer dröja till år 2093 innan det uttaget av föräldraledighet blir lika mellan män och kvinnor.

Studier från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering visar att 15 år efter första barnet har inkomstskillnaden mellan mamman och pappan ökat med 32 procent. Förklaringen är att kvinnor oftare än män jobbar deltid, tar ut mer föräldraledighet än män samt som grupp har högre sjukfrånvaro än män.

S-kvinnor konstaterar att en delad föräldraförsäkring är en samhällsvinst för framtiden, och en rättighet för barn att tidigt få knyta an till båda föräldrarna. Pappor som har större engagemang i omsorgen av sina barn mår bättre. Men det minskar också löneklyftan mellan kvinnor och män. För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans lön med knappt 7 procent. Regeringen har föreslagit fler så kallade dubbeldagar, då bägge föräldrarna kan vara hemma är inte en reform som ökar jämställdheten, menar vi.

Den enskilt mest betydelsefulla reform för ökad jämställdhet i arbetslivet och familjelivet är en helt individualiserad föräldraförsäkring. Det ojämlika uttaget i dag leder till sämre löneutveckling och lägre pension för kvinnor. Men även kvinnors möjlighet att avancera i arbetslivet minskar och färre blir chefer. Det befäster ojämlika strukturer där kvinnor tar mer ansvar för obetalt hemarbete medan männen kan lägga mer tid på förvärvsarbetet. Det är dags att se över föräldraförsäkringen och dess villkor.

• Ta steg mot en individualiserad föräldraledighet, inför familjeveckan så att föräldrar kan ta ut 10 dagar per barn och år under barnens uppväxt när barnen är mellan 3 och 12 år för att få ihop livspusslet. Det blir fem dagar per barn och år för vardera föräldern för barn med två vårdnadshavare.

• Höj ersättningen på de 90 så kallade lägstanivådagarna som i dag ger 180 kronor om dagen, så att även de dagarna ger inkomstrelaterad ersättning. Knyt hälften av dem till respektive vårdnadshavare så fler kan använda dem.

Annika Strandhäll, förbundsordförande S-kvinnor

Janette Olsson, S-kvinnors förbundsstyrelse

Publicerad i Göteborgsposten 21 juni 2023.

facebook Twitter Email