Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Pappor måste ges hälften av dagarna

En helt individualiserad föräldraförsäkring är enda vägen för jämställdhet i familjen och på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har också slagit fast detta som ett mål. Vi efterlyser en tydlig tidsplan för detta mål, skriver S-politikerna Carina Ohlsson och Malin Malm.

Publicerad i SvD 30 november 2020.

En individualiserad föräldraförsäkring, där dagar knyts till den individuella föräldern, är den enskilt viktigaste reformen för att Sverige både ska nå målet om ett jämställt familjeliv och ett jämställt arbetsliv. 2017 presenterades en utredning om en modern föräldraförsäkring där ett av huvudförslagen var fler reserverade månader.

Inga andra reformer har gett någon effekt för ett jämställt uttagande av föräldraförsäkringen. Den borgerliga regeringens förslag om en så kallad jämställdhetsbonus fungerade inte alls. Moderaterna och Kristdemokraterna skruvar ofta på sig när den kommer på tal. De önskar så innerligt att lite uppmuntran och bonus skulle ge effekt, men det gör det inte. Samtidigt vägrar de trots allt släppa idén.

Föräldraförsäkringen är egentligen redan individualiserad. Varje förälder får en pott föräldradagar. Men eftersom arbetsmarknaden var så ojämställd när föräldraförsäkringen skapades så infördes ett undantag där föräldrar kan ge varandra dagar. Detta skulle hjälpa föräldrar att vara mer flexibla. Istället har effekten blivit att pappor lägger över allt fler dagar på mammor, med negativa effekter som följd.

Delar vi inte mer jämställt på föräldraskapet så kan vi inte heller nå ett jämställt arbetsliv. Det här är idag det största hindret för att nå ett jämställt samhälle som helhet där alla har samma makt över sina liv. Det som skulle vara ett flexibelt system där alla skulle kunna vara föräldrar på samma villkor har istället blivit en kvinnofälla.

Ett jämställt uttagande av föräldradagarna skulle befria kvinnor från att ses som riskarbetskraft. Kvinnor som grupp förväntas vara föräldralediga längre, vabba mer, tvingas motivera om de vill skaffa barn eller inte och har svårare att få fasta anställningar.

För män handlar ett jämställt uttagande om att uppvärdera sin roll som pappa och även att stärka sin rätt till sina föräldradagar gentemot arbetsgivaren. Pappor som är föräldralediga med sina barn får en närmre relation till sina barn, tar större ansvar och är närmre barnen vid separation. Föräldrar som delar lika är mer nöjda med sitt förhållande, och deras barn är mer nöjda med relationen till båda sina föräldrar.

2016 lyckades vi efter lång kamp driva fram en tredje ytterligare reserverad månad i föräldraförsäkringen. Reformen var nödvändig. Under 2016 tog pappor bara ut 25 procent av föräldradagarna. Förra året, efter att reformen infördes, tog papporna ut 30 procent.

Men det går fortfarande för långsamt. Många pappor tar bara ut en del av sina dagar när barnen är äldre. De förlänger en semester eller tar föräldraledigt när mamman ändå har semester.

Mammor har alltid fått dra ett tyngre lass hemma. Mammor packar gympapåsar, köper presenter till kalas, planerar utflykter och köper nya strumpor. De dubbelarbetar, de vabbar mer, de sliter ut sig oftare. Så mycket av det här gör vi utan att vi ens tänker på det. Det enda som bevisligen ger effekt, som får alla föräldrar att stanna upp och hitta nya rutiner, är att vika fler dagar i föräldraförsäkringen.

För de borgerliga partierna blir den här frågan svår. De vill ha ett jämställt föräldraskap och vet att det gynnar alla. De saknar bara viljan att göra det som krävs. De håller krampaktigt kvar vid lösningar som inte fungerar.

Att ta bort möjligheten att överlåta dagar känns för dem som tvång. Det är förstås en oerhört tråkig syn på föräldradagar – att någon skulle känna sig tvingad att vara med sina egna barn. För betald tid med sina barn är den finaste av alla gåvor. Sen är det förstås ändå upp till var och en om de vill ta emot den, då ingen är tvingad.

Socialdemokraterna har tagit flera viktiga steg mot en individualiserad föräldraförsäkring. På partikongressen 2015 fastslogs målet att Sverige på sikt ska få en individualiserad föräldraförsäkring. På kongressen 2017 beslutades att ytterligare steg mot det ska tas under nästa mandatperiod och att en tidsplan för detta ska tas fram.

För att ge kvinnor samma möjligheter som män på arbetsmarknaden, för att stärka mäns rättigheter och möjligheter som pappor och för att stärka barns rätt till sina föräldrar måste vi nu genomföra en helt individualiserad föräldraförsäkring. Vi vill därför se en tydlig tidsplan för hur och när detta mål ska kunna nås.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor

Malin Malm
Förbundsordförande S-studenter

facebook Twitter Email