Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Pensionsuppgörelsen

S-kvinnor välkomnar att den blocköverskridande pensionsgruppen kommit överens om att modernisera det svenska pensionssystemet. Vi har länge krävt att pensionssystemet måste ses över i sin helhet, framför allt för att nå jämställda pensioner.

Kvinnors pension är bara 67 procent av mäns pension. Många kvinnor får idag bara garantipension och det är inte ovanligt att de lever under EU:s fattigdomsdefinition.
S-kvinnor är därför särskilt glada för att grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna nu kommer att höjas genom ett tilläggsbelopp till garantipensionen. Att också taket i bostadstillägget ska höjas är lika viktigt för denna grupp, som verkligen lever på marginalen.

Personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska också vid höjd pensionsålder ha rätt till garantipension från 65 år. Det är en rättvisefråga.

Att arbetslivet ska blir mer jämställt och hållbart är också frågor som S-kvinnor kämpat för. Alla ska orka jobba ett helt arbetsliv. Hårdare krav på god arbetsmiljö är därför otroligt viktigt. S-kvinnor vill också att genuskunskap ska ingå i arbetsmiljöföreskrifterna. Vi kräver vidare att kompetensutveckling och rehabilitering ska erbjudas i alla sektorer.

Vi ser fram mot den handlingsplan för jämställda pensioner som pensionsgruppen beslutat ska tas fram. Kvinnors lägre pensioner är resultatet av en ojämställd arbetsmarknad och det måste vi komma till rätta med nu!

facebook Twitter Email