Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Politiken ska forma samhället

Det fruktansvärda terrordådet i Stockholm la förstås förstämning och sorg över kongressen, men det väckte också kampviljan för vårt öppna demokratiska samhälle. Det stärkte känslan av politikens avgörande betydelse för att skapa det samhälle vi vill ha. Det är upp till oss alla att forma vår framtid.

Publicerad i Feministiskt perspektiv 13 april 2017.

Temat för kongressen ”Trygghet i en ny tid” kändes mer aktuellt än någonsin, men det var förstås inte bara trygghetsfrågor som stod på agendan. Hela partiets politik diskuterades, med stort fokus på arbete, utbildning och välfärd.

Inför kongressen hade vi i S-kvinnor tydliggjort våra prioriterade frågor. Det handlar inte minst om en individualiserad föräldraförsäkring, ett jämställt arbetsliv, att stoppa mäns våld mot kvinnor, kvinnors hälsa och jämställd vård.

Av de 350 ombuden på kongressen var 130 medlemmar i S-kvinnor. Det gjorde oss starka och med facit i hand ser vi resultatet av detta. I de flesta av våra frågor har vi flyttat fram positionerna.

När det gäller föräldraförsäkringen var partistyrelsens förslag att den på sikt ska individualiseras men i ett första steg delas i tre lika stora delar, men de sa inte när. S-kvinnor och många med oss drev på för ett skarpare och tydligare skrivning i partiets politiska riktlinjer. Många ombud talade engagerat om en individualiserad föräldraförsäkrings betydelse för ett jämställt arbetsliv, jämställda löner och pensioner. Det resulterade i beslutet att ytterligare steg mot en jämställd föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod, men också att en tidsplan för när föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad nu ska tas fram. Det är en stor seger att Socialdemokraterna nu skyndar på det arbetet.

Att få stopp för vinstjakten i välfärden är en annan fråga som S-kvinnor drivit i många år. Inför kongressen var vi tydliga med att vi stöder Ilmar Reepalus förslag i Välfärdsutredningen om vinstbegränsningar. Partistyrelsen ville införa begränsningar av vinsterna i skolan, men kongressombuden nöjde sig inte med detta. I stället beslutade de om ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i både skola, vård och omsorg. Att värna hela välfärden är för S-kvinnor en självklarhet.

En stridsfråga på kongressen var också religiösa friskolors vara eller inte vara. S-kvinnor har drivit på för en bra skola för alla och att skolan inte ska dela upp barn vare sig utifrån klass, kön, religion eller åsikter. Skolan ska vara en plats där olikheter möts och där barn lär sig tolerans och förståelse. Det är med både glädje och stolthet som vi nu konstaterar att Socialdemokraterna kräver en skola fri från konfessionella inslag och att skollagen ska ställa samma krav på fristående skolor som på offentliga skolor, dvs. att utbildningen i sin helhet ska vara icke-konfessionell.

Kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor var en viktig del av partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer. Många av de frågor som S-kvinnor drivit under en längre tid, som bättre skydd och hjälp till drabbade kvinnor och barn och att fler gärningsmän ska ställas inför rätta, fanns med. Lika så att all sex som inte sker frivilligt är ett övergrepp och ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen, att skyddet mot tvångs- och barnäktenskap ska öka och att fler hedersbrott ska upptäckas och att straffen ska skärpas. Kongressen var också eniga med S-kvinnors krav om att sexköp ska kriminaliseras även när det sker utomlands. På kongressens sista dag antog Socialdemokraterna också ett tillägg om en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Ett krav som S-kvinnor drivit inför och på kongressen.

S-kvinnor passar också på att tacka alla de inom kvinnorörelsen som stöttat våra krav och tillsammans med oss lyfter de här frågorna.

Vi är många och vi är starka, tillsammans har vi makten att förändra. Gå med oss i den feministiska kampen du också!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email