Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Prioritera våldet mot kvinnor lika högt som gängvåldet

Vid sidan av arbetet mot gängkriminaliteten har mäns våld mot kvinnor varit högsta prioritet för den socialdemokratiska regeringen och genom ett 99-punktsprogram har en rad straffskärpningar och åtgärder genomförts för att förebygga och stoppa våldet mot kvinnor. Det var mot bakgrund av detta som vi med stor vaksamhet inväntat hur den nya regeringen skulle ta arbetet vidare.

Publicerad i Göteborgs-Posten 23 januari 2023.

I Tidövtalet och budgeten framfördes inte många förslag på området, men sent i november kallade regeringen till pressträff för att presentera sina åtgärder mot våld mot kvinnor. Det hette att man skulle ”växla upp” arbetet, det verkade lovande men faller platt vid närmare granskning. I huvudsak handlade det om utökat kontaktförbud och kriminalisering av oskuldskontroller. Två i sig viktiga förslag, men som initierats av Socialdemokraterna och där vi just nu inväntar utredningsförslag till lagstiftning.

Orwellsk upplevelse

Att ta del av regeringens kommunikation om den egna politiken är en minst sagt orwellsk upplevelse. På regeringens nyspråk betyder att ”växla upp” arbetet mot mäns våld mot kvinnor att arbetet ”växlas ner”. Att lägga ner Miljödepartementet handlade om att ge ”miljöfrågorna större tyngd”, men regeringens politik innebär att klimatmålen inte längre kan nås. Regeringen sa att de gjorde en satsning på välfärden, men lämnade enorma hål i kommunernas och regionernas budgetar. Listan kan göras lång.

Vad uppväxlingen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle bestå i är svårt att förstå, snarare verkar det handla om en nedmontering av arbetet. Strax innan jul kom regleringsbreven till Polismyndigheten, en myndighet som haft en rad uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor bland annat när det gäller hedersrelaterat våld, sexköp och sexualbrott. I regeringens främsta styrdokument till Polismyndigheten lyser uppdragen om mäns våld mot kvinnor med sin frånvaro.

Det är onekligen ett paradigmskifte vi ser i kriminalpolitiken där brott mot kvinnor nedprioriteras till förmån för arbetet med gräns- och utlänningskontroller, verkställande av utvisningsbeslut och metoder mot gängbrottslighet.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon tidigare haft en relation med. Det dödliga våldet har ofta föregåtts av tydliga tecken och kontakter med det offentliga som kunnat stoppa våldet i tid. Mycket mer måste göras för att öka myndigheternas kunskap om mäns våld mot kvinnor för att kunna upptäcka och möta våldet. I högerregeringens politik saknas viktiga satsningar och risken är stor att den kompetens som byggts upp inom bland annat polisen nu raseras.

S-kvinnor är djupt oroade över utvecklingen när det gäller kvinnors trygghet. Sverige har på flera sätt fått en regering som för mäns agenda, inte minst i kriminalpolitiken. Vad som behövs är en regering som ser hela samhället och som ger mäns våld mot kvinnor samma prioritet som gängvåldet.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email