Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Rätten till makten över sitt eget liv

Den 25 november uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt varje år. Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord, av ingen annan anledning än just för att de är flickor.

Publicerad i Ystads Allehanda 18 november 2015.*

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon svarade tidigare i år på S-kvinnors fråga om hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor och flickor. Han poängterar att ansvariga måste ställas inför rätta, men också att vi måste förändra de normer och värderingar som tillåter att det händer från första början. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor. Jämställdhet har också antagits som ett av FN:s nya globala utvecklingsmål.

Förra året anmäldes 17 000 fall av misshandel i nära relationer i Sverige. Då bör vi komma ihåg att de allra flesta aldrig anmäler. Tusentals kvinnor och barn lever varje dag med hot och misshandel. Även män drabbas, men våldet mot kvinnor är både grövre och oftare upprepat. Var fjärde kvinna kommer under en livstid att utsättas för brott i en nära relation.

Kvinnojourerna måste säkras! Det är glädjande att regeringen avsatt mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv. Pengarna måste dock fortfarande sökas varje år. S-kvinnor har länge kämpat för en långsiktig finansiering för att säkra jourernas verksamhet och självbestämmande, det kravet fortsätter vi driva.

Det sociala skyddsnätet måste stärkas! Nu tas några viktiga steg, som att höja lägstanivån i föräldraförsäkringen, förstärka sjukförsäkringen och höja underhållsstödet. För en utsatt grupp, inte sällan ensamstående mammor, med stora behov av vård, stöd och skydd måste vikten av starka sociala skyddsnät bli tydligare – deras situation måste lyftas när stöden utformas.

Kommunerna måste ta sitt ansvar! Årets Kvinnobarometer från Unizon rankar hur 200 av Sveriges kommuner arbetar mot mäns våld mot kvinnor. I Skåne är resultaten varierande. Kristianstad, Malmö, Hörby och Hässleholm rankas på topp 20 i landet. Några skånska kommuner hamnar tyvärr i botten på listan också, som Lomma, Svedala och Klippan. 22 av 33 kommuner valde att delta.

Många kommuner har aldrig analyserat förekomsten av våld mot kvinnor eller behoven i sin egen kommun och över hälften av kommunerna avsätter inga öronmärkta pengar för detta. S-kvinnor vill se mycket tydligare krav på kommunerna att presentera en handlingsplan för att identifiera och förebygga våld och säkra stöd och skydd. Goda exempel finns och de bör spridas!

Jämställdhet handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv. Den makten och friheten behöver vi tyvärr fortfarande kämpa för, både i på hemmaplan och internationellt.

Carina Ohlsson
ordförande S-kvinnor

Inger Nilsson
ordförande S-kvinnor Skåne

* Artikeln har också publicerats i:

Barometern

Blekinge Läns Tidning

Dalarnas Tidningar

Gefle Dagblad

Hallandsposten

HelaGotland

HelaHälsingland

Karlskoga Tidning

Kristianstadsbladet

Lidköpingsnytt

Nerikes Allehanda

Norra Västerbotten

Norrländska Socialdemokraten

Nya Wermlands-Tidningen och Kristinehamns-Posten

Piteå-Tidningen

Skaraborgs Allehanda

Sydöstran

Södermanlands Nyheter

Trelleborgs Allehanda

Upsala Nya Tidning

Värmlands Folkblad

Östra Småland Nyheterna

facebook Twitter Email