Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Redan under medlemsförhandlingarna har mycket av det vi varnat för inträffat

Det är med sorg och en känsla av skam som vi kan konstatera att Sveriges röst tystnar i ambitionen att anpassa sig till vad omvärlden, i detta fall Turkiet, anser är lämpligt.

Publicerad i Sydsvenskan 2 december 2022.

I veckan träffades Sveriges och Turkiets utrikesministrar för fortsatta förhandlingar om svenskt Natomedlemskap. Var detta kommer att sluta vet vi inte, nya krav kommer hela tiden. Nyligen begärde Turkiet att Sverige utreder demonstrationer och slagord utanför landets ambassad i Stockholm.

Beskedet denna vecka är att Turkiet vill se ytterligare utlämningar och frysning av ”terrortillgångar”. Hur långt är regeringen beredd att inskränka grundläggande demokratiska fri- och rättigheter för att tillmötesgå Turkiet?

S-kvinnor har varit tydliga med vårt ställningstagande. Vi har påtalat riskerna med ett Natomedlemskap, inte minst möjligheterna för Sverige att främja grundläggande värden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Redan under medlemsförhandlingarna har mycket av det vi varnat för inträffat. En svensk regering kan aldrig böja sig för en auktoritär regim som varken respekterar demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är med sorg och en känsla av skam som vi kan konstatera att Sveriges röst tystnar i ambitionen att anpassa sig till vad omvärlden, i detta fall Turkiet, anser är lämpligt.

Hanteringen av den svenska ansökan visar tydligt att Nato som organisation inte förmår att ena sina medlemmar kring demokrati och mänskliga rättigheter. Det är värden som vi anser att den svenska utrikespolitiken aldrig får kompromissa med.

Sveriges förhållande till Turkiet har svängt snabbt. För tre år sedan rådde det politisk enighet om att stoppa all export av svensk krigsmateriel till Turkiet efter landets invasion i nordöstra Syrien, men nu ska vapenexport tillåtas igen.

Tajmingen hade inte kunnat vara sämre. I förra veckan inledde Turkiet omfattande bombningar i norra Syrien och i Irak. Städer som Kobane, Aleppo och Raqqa är återigen i centrum för internationell storpolitik, men den här gången handlar det inte om att befria dessa städer från IS-terroristernas grepp. Med bombningarna riskerar Turkiet att förstöra flera års kamp mot IS och krossa de kurdiska grupper som stod längst fram när striden handlade om IS. De som satte livet till och var USA:s allierade i kampen mot IS.

För några månader sedan rådde en allmän uppfattning i svensk politik om att Turkiet är en stat på väg mot autokrati. Nu kallar utrikesminister Tobias Billström Turkiet för en demokrati. Till detta kommer de upprepade kraven på utlämningar av turkiska medborgare från Sverige till Turkiet, vilket riskerar att kränka folkrätten.

Den svenska strategin i Natoförhandlingarna tycks utgå ifrån att det är sakfrågan som är viktig för Turkiet. Att Sverige inte ska stödja terroristhotet mot Turkiet. Men det handlar inte om sakfrågan. Erdogan använder det svenska Natomedlemskapet för att demonstrera sin makt och mobilisera väljare inför det turkiska valet nästa år. Att Sverige redan lever upp till det avtal som upprättades mellan Sverige och Turkiet i somras har därför ingen betydelse. Istället framstår den svenska regeringen som alltmer undfallande.

S-kvinnor har ett långvarigt engagemang i freds- och nedrustningsfrågor, inte minst kampen för kärnvapennedrustning, som måste vara grunden för att hantera även dagens oroväckande utveckling i världen. Vår slutsats är att det även i oroliga tider är viktigt att Sverige behåller sitt självbestämmande samtidigt som vi står upp för kärnvärden som demokrati, mänskliga rättigheter och en kärnvapenfri värld.

Annika Strandhäll
Ordförande för S-kvinnor

facebook Twitter Email