Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringen hörsammar S-kvinnors krav – sexköp utomlands ska bli straffbart

S-kvinnor välkomnar regeringens förslag till lagändringar av sexköpslagen. Regeringen går nu vidare med förslaget att göra det straffbart att köpa sexuella tjänster även utomlands.

Pressmeddelande 7 december 2017:

Sexualbrottsutredningen som blev klar förra året föreslog ingen sådan ändring, vilket S-kvinnor ifrågasatte i ett remissvar. I motsats till utredningen vill S-kvinnor se kriminalisering av sexköp utomlands genom att den dubbla straffbarheten slopas, vilket vi också framförde i vårt remissvar.

Sverige var först i världen med en lagstiftning som gör det kriminellt att köpa, men inte sälja, sexuella tjänster. Det är en lagstiftning som S-kvinnor drev igenom på 90-talet. Lagen som då var kontroversiell har sedan dess fått allt större erkännande internationellt. Den har förändrat synen på sexköp över hela världen och flera länder har följt Sveriges exempel och infört liknande lagstiftning.

Även på EU-nivå slås fast att kriminalisering av sexköp är det mest effektiva sättet att lägga ansvaret där det hör hemma – hos förövaren.

Äntligen. Det är på tiden att vi tar nästa steg för att stoppa den globala sexhandeln. Det här är helt rätt beslut och det sänder ut viktiga signaler. Att köpa en annan människas kropp för sina egna behov kan vi aldrig tillåta, oavsett om det sker innanför eller utanför Sveriges gränser, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

S-kvinnor har länge drivit kravet på att göra det kriminellt för svenskar att köpa sexuella tjänster även utomlands. S-kvinnor anser också att sexköp alltid ska ge frihetsberövande straff, att de kvinnor och barn som utnyttjas i denna handel får brottsofferstatus, att stödet stärks för de som blivit offer för prostitution, att riktat stöd ges till HBTQ-personer och stärkt förebyggande arbete.

S-kvinnor är glada att regeringen nu hörsammat vårt krav. Sexköp är ett brott mot människovärdesprincipen och ska vara olagligt vart det än sker.

facebook Twitter Email