Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringen investerar i jämställd vård

Idag presenterar regeringen förslag för att stärka kvinnors hälsa som en del av den kommande budgeten. S-kvinnor har länge drivit en rad av de förslag som nu presenteras, bland annat att mammografi ska vara gratis för kvinnor i hela landet.

S-kvinnors förbundsmöte ställde sig 2013 bakom en motion från Trelleborgs S-kvinnor, med kravet att avgifterna för mammografi ska slopas i hela landet. Ökad mammografiscreening räddar liv! Upptäcks sjukdomen i tid så kan den motverkas. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har målet att 80 procent av alla kvinnor som kallas till mammografiscreening ska delta.

Ändå vet vi att stora grupper kvinnor struntar i att gå på regelbundna kontroller. Avgiften varierar stort i landet, det är en viktig faktor. I utsatta områden har bröstcancer tillåtits bli en klassfråga. S-kvinnor har länge påpekat att detta är fullständigt oacceptabelt. De landsting som valt att avskaffa avgiften har sett en ökning av deltagandet, allt fler kvinnor gör sin mammografi och fler cancerfall upptäcks i tid.

– Regeringens besked idag är mycket välkommet! Det är precis det här vi talar om när vi säger att feministisk politik måste gå från ord till handling och omsättas i konkreta förslag. Alla S-kvinnor som drivit och satt fokus på den här frågan i den offentliga debatten ska vara väldigt stolta över det här beskedet, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

S-kvinnor vill också se att informationen om mammografiscreening ökar i utsatta områden där deltagandet är lågt. Cancervård måste vara jämlik och jämställd och den tryggheten ska gälla lika för alla.

Andra viktiga förslag för en jämställd och jämlik vård som regeringen presenterar idag är att preventivmedel ska bli avgiftsfria för kvinnor under 21 års ålder, alla läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska bli kostnadsfria och förlossningsvården kommer att få ett mycket efterlängtat tillskott på 400 miljoner kronor per år till och med 2019. Även detta är frågor som S-kvinnor länge drivit.

– Kvinnors hälsa är ett oerhört viktigt område. Det är dags att utjämna klyftorna mellan män och kvinnor. Andra områden där vi vill se tydligare förslag är till exempel när det gäller stress och psykisk ohälsa bland unga flickor och kvinnor. Vi måste bli bättre på att både fånga upp ohälsan och att förebygga den. Vi är glada att vi ser en handlingskraftig regering som tar de här problemen på allvar, som visar att det här verkligen går att göra om viljan finns, säger Carina Ohlsson. 

Totalt kommer ytterligare 1,3 miljarder att gå till satsningar för att stärka kvinnors hälsa över de kommande fyra åren. Detta är utöver den satsning på 1,8 miljarder kronor (för 2015-2019) på förlossningsvård och kvinnors hälsa som presenterades i vårbudgeten.

facebook Twitter Email