Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Regeringen satsar på välfärden i vårbudgeten

Regeringen presenterade idag en vårbudget som fortsätter satsa på det gemensamma samhällsbyggandet, som inte bara är en viktig del i att hantera flyktingsituationen utan som också tar steg för att den svenska modellen ska stå stark även i framtiden, det meddelar regeringen idag.

S-kvinnor är idag främst glada över de historiskt stora satsningarna som görs på välfärdens område. Efter många år av nerskärningar och tuffa förutsättningar för välfärden, så är personalförstärkningen inom vård, skola och omsorg välkommet. Förskolebarnen, skoleleverna, de äldre och de sjuka kommer att få välbehövt tillskott i vårbudgeten.

Inte minst ger det här bra förutsättningarna för att gå vidare med arbetet att göra heltid till norm, som ett första steg inom offentlig sektor där SKL gick till val på att göra detta till norm genom kollektivavtalen. Vi ser det som en självklarhet att Sveriges kommuner och landsting nu löser den frågan.

Regeringen vidhåller till vårbudgeten sitt mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa till 2020 genom investeringar i jobben, i kompetens, utbildning och matchning, investeringar i bostäder och infrastruktur. Regeringen satsar på fler växande företag, men också satsningarna på välfärden är oerhört viktiga för jobben.

10 miljarder mer till välfärden varje år ska hjälpa kommunerna att anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper. Det här påverkar stora kvinnodominerade yrken i stort behov av resurser.

Att investera i välfärden är att investera i jämlikhet och jämställdhet. Bristande välfärd har drabbat kvinnor hårt under många år, det är de som gått ner i arbetstid eller tvingats tacka nej till jobb för att bära upp omsorg och vård av barn och äldre anhöriga. Satsningarna skapar lika möjligheter för kvinnor och män att delta i arbetslivet.

Regeringen betonar också att jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del i alla delar av utformningen av politiken.

Här kan du läsa mer om satsningarna i den nya vårbudgeten.

facebook Twitter Email